آیا سگ‌ها می توانند رنگ‌ها را ببینید؟

شما هم شنیده‌اید که سگ ها توانایی شناسایی رنگ محدودی دارند؟ آیا این گفته واقعیت دارد؟ در این ویدئو به بررسی این سوال می پردازیم که آیا سگ ها می توانند رنگ ها را تشخصی دهند؟