چرا خمیر دندان طعم همه چیز را بد می کند؟

هنگامی که دندان هایتان را مسواک می کنید و بعد از آن چیزی میل می کنید طعم آن نسبتا بد است.علت اینکه خمیردندان چنین اثری دارد چیست؟