چگونه یک آهنربا مانیتور من را خراب می کند؟

آیا آهنربا می‌تواند منجر به خرابی وسایل الکتریکی مخصوصا مانتیور شود؟ در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می‌شود