مرحله‌ی بعدی به مریخ-مریخ 2020

آیا انسان می تواند بر سطح مریخ فرود بیاید؟ آیا می توان اطلاعات بیشتری از مریخ به دست آورد؟ در این ویدئو اطلاعاتی در این مورد به دست بیاورید