زندگی درون یک وال مرده چگونه است؟

آیا می توان داخل یک وال مرده زندگی کرد؟ شرایط زندگی در داخل یک وال مرده چگونه است؟ این ویدئو را از دست ندهید