لایه های زمین چیست؟

زمین از چند لایه‌ی مختلف تشکیل شده است.این لایه‌ها واقعا چه خاصیتی دارند؟