بهره برداری از خورشید

خورشید می تواند تبدیل به یکی از بزرگترین منابع انرژی برای کره‌ی زمین شود.ولی با چه روشی می توان از این انرژی استفاده کرد؟ در این ویدئو با این موضوع بیشتر آشنا می شوید