چرا شما چند سلولی هستید؟

موجودات در دوسته تک سلولی و چند سلولی هستند ولی ما انسان ها چرا نیاز به چند نوع سلول داریم؟ جواب این سوال را بهتر است در ویدئوی بالا ببینید