درخت دانش

کلاس های آنلاین

شهروز رحیمی
گراف + احاطه گری از ریاضیات گسسته
شهروز رحیمی
سروش صفا
تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت دوم )از زیست شناسی3
سروش صفا
محمد نورانی
اختیارات شاعری 2 : وزنی از علوم وفنون ادبی3
محمد نورانی
شهروز رحیمی
آشنایی با مقاطع مخروطی (دایره)-قسمت دوم از هندسه3
شهروز رحیمی