کنکور 95

اخبار و رویداد ها کنکور و پذیرش دانشجو یکشنبه 22 اسفند...اسفند 1395 جزئیات آماری کنکور سراسری 96 مشاور عالی رئیس...داوطلبان آزمون سراسری سال 95 که تعداد 860 هزار و 437...

 1. 
	جزئیات آماری کنکور سراسری 96

  جزئیات آماری کنکور سراسری 96


 2. 
	تعداد داوطلبان کنکور 96 به تفکیک رشته

  تعداد داوطلبان کنکور 96 به تفکیک رشته


 3. بیشتر
  کتاب های کانون
 4. 
	کنکور 95 > کنکور ریاضی 95

  کنکور 95 > کنکور ریاضی 95


 5. 
	کنکور 95 > کنکور زبان 95

  کنکور 95 > کنکور زبان 95


 6. 
	کنکور 95 > کنکور هنر 95

  کنکور 95 > کنکور هنر 95


 7. 
	کنکور 95 > کنکور تجربی 95

  کنکور 95 > کنکور تجربی 95


 8. 
	کنکور 95

  کنکور 95


 9. 
	کنکور 95 > کنکور خارج از کشور 95

  کنکور 95 > کنکور خارج از کشور 95


 10. 
	کنکور 95 > کنکور انسانی 95

  کنکور 95 > کنکور انسانی 95


 11. 
	جمع بندی کنکور 95 > اطلاعیه های جمع بندی کنکور 95

  جمع بندی کنکور 95 > اطلاعیه های جمع بندی کنکور 95


 12. 
	جمع بندی کنکور 95 > کنکور زبان 95

  جمع بندی کنکور 95 > کنکور زبان 95


 13. 
	جمع بندی کنکور 95 > کنکور هنر 95

  جمع بندی کنکور 95 > کنکور هنر 95


 14. 
	جمع بندی کنکور 95 > کنکور ریاضی 95

  جمع بندی کنکور 95 > کنکور ریاضی 95


 15. 
	جمع بندی کنکور 95 > کنکور تجربی 95

  جمع بندی کنکور 95 > کنکور تجربی 95


 16. 
	جمع بندی کنکور 95 > کنکور انسانی 95

  جمع بندی کنکور 95 > کنکور انسانی 95


 17. 
	کنکور 95 > آمار و اطلاعیه های کنکور95

  کنکور 95 > آمار و اطلاعیه های کنکور95


 18. 
	جمع بندی کنکور 95 > دروس عمومی کنکور 95

  جمع بندی کنکور 95 > دروس عمومی کنکور 95


 19. 
	جمع بندی کنکور 95

  جمع بندی کنکور 95


 20. 
	کنکور 95

  کنکور 95


 21. 
	سوال های چالشی کنکور 95

  سوال های چالشی کنکور 95


موضوعات پر جستجو
 1. #
  دریافت کارنامه
 2. #
  تاریخ برگزاری کنکور سراسری 96
 3. #
  نفرات برتر
 4. #
  نمونه سوال علوم هفتم
 5. #
  تعداد داوطلبان کنکور 96
 6. #
  کارنامه
 7. #
  صفحه شخصی
 8. #
  تخمین رتبه
 9. #
  برنامه امتحانات نهایی خرداد 96
 10. #
  دانلود آزمون های کانون
 11. #
  رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ازاد
 12. #
  تکنیک های تست زنی
 13. #
  آزمون نمونه دولتی
 14. #
  بودجه بندی کنکور
 15. #
  تخمین رتبه بر اساس رشته و دانشگاه
 16. #
  بودجه بندی کنکور ریاضی
 17. #
  ساعت مطالعه رتبه های برتر
 18. #
  کنکور فنی و حرفه ای
 19. #
  تاریخ کنکور 96
 20. #
  تقسیم چهارم دبستان
 21. #
  برنامه راهبردی
 22. #
  رتبه قبولی دانشگاه صنعتی شریف
 23. #
  رشته های بدون کنکور
 24. #
  نفرات برتر ازمون ها
 25. #
  آزمون غیر حضوری
 26. #
  تخمین رتبه براساس درصد
 27. #
  کتاب زرد
 28. #
  برنامه روزانه درس خواندن برای کنکور
 29. #
  قرابت معنایی ادبیات
 30. #
  راه های کاهش خواب
 31. #
  کنکور
 32. #
  امتحان نهایی خرداد 96
 33. #
  بودجه بندی چند سال اخیر کنکور
 34. #
  کارنامه قبولی های داروسازی
 35. #
  تراز
 36. #
  کتاب زرد اختصاصی تجربی
 37. #
  نسبت و تناسب و درصد
 38. #
  چگونه مرور و جمع بندی کنیم
 39. #
  فیلم های آموزش سه دقیقه ای
 40. #
  چگونه درس بخوانیم
 41. #
  برنامه ریزی برای درس خواندن
 42. #
  برنامه امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان
 43. #
  تست های زیست
 44. #
  فیلم های 3 دقیقه ای ریاضی هفتم
 45. #
  قبولی های نمونه دولتی
 46. #
  زیست گیاهی
 47. #
  چگونه زیست بخوانیم
 48. #
  رشته طراحی لباس
 49. #
  ورود به صفحه ی شخصی
 50. #
  اشکال هندسی