کنکور فنی و حرفه ای

اخبار و رویداد ها کنکور و پذیرش دانشجو چهارشنبه 14...نام و برگزاری کنکور 96 تاریخ های برگزاری کنکور های...کاردانی به کارشناسی و کاردانی فنی و حرفه ای در سال 96 تاریخ.....

 1. 
	تاریخ‌های ثبت نام و برگزاری کنکور 96

  تاریخ‌های ثبت نام و برگزاری کنکور 96


 2. 
	ضرایب دروس عمومی رشته‌های فنی و حرفه ای – کنکور 95

  ضرایب دروس عمومی رشته‌های فنی و حرفه ای – کنکور 95


 3. 
	کارت کنکور کاردانی فنی حرفه ای 30 مرداد توزیع می شود

  کارت کنکور کاردانی فنی حرفه ای 30 مرداد توزیع می شود


 4. 
	رقابت 374 هزار داوطلب در کنکور فنی حرفه ای

  رقابت 374 هزار داوطلب در کنکور فنی حرفه ای


 5. 
	کنکور کاردانی دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار شد

  کنکور کاردانی دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار شد


 6. 
	شرکت 405 رودانی در کنکور سراسری فنی و حرفه ای-کار و دانش

  شرکت 405 رودانی در کنکور سراسری فنی و حرفه ای-کار و دانش


 7. 
	تدوین برنامه راهبردی دانشگاه فنی و حرفه ای

  تدوین برنامه راهبردی دانشگاه فنی و حرفه ای


 8. 
	اعلام نتایج آزمون کاردانی فنی و حرفه ای امروز

  اعلام نتایج آزمون کاردانی فنی و حرفه ای امروز


 9. 
	هنرجویان فنی و حرفه ای با اجرای نظام جدید آموزشی می توانند ادامه تحصیل دهند

  هنرجویان فنی و حرفه ای با اجرای نظام جدید آموزشی می توانند ادامه تحصیل دهند


 10. 
	34 رشته دانشگاه فنی و حرفه ای نیازی به آزمون ندارند

  34 رشته دانشگاه فنی و حرفه ای نیازی به آزمون ندارند


 11. 
	محتوای ۵۰ عنوان کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش تغییرکرد

  محتوای ۵۰ عنوان کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش تغییرکرد


 12. 
	معرفی دانشگاه فنی و حرفه ای دکتر شریعتی (رشته‌های هنر)

  معرفی دانشگاه فنی و حرفه ای دکتر شریعتی (رشته‌های هنر)


 13. 
	زمان ثبت نام آزمونهای فنی و حرفه ای علمی کاربردی اعلام شد

  زمان ثبت نام آزمونهای فنی و حرفه ای علمی کاربردی اعلام شد


 14. 
	نتایج تکمیل ظرفیت کاردانی فنی حرفه ای اعلام شد

  نتایج تکمیل ظرفیت کاردانی فنی حرفه ای اعلام شد


 15. 
	اصلاحات دفترچه انتخاب رشته کاردانی فنی حرفه ای منتشر شد

  اصلاحات دفترچه انتخاب رشته کاردانی فنی حرفه ای منتشر شد


 16. 
	ثبت نام کاردانی فنی وکاردانی حرفه ای دانشگاه جامع تمدیدشد

  ثبت نام کاردانی فنی وکاردانی حرفه ای دانشگاه جامع تمدیدشد


 17. 
	نتیجه آزمون کاردانی دانشگاه فنی و حرفه ای اعلام می‌شود

  نتیجه آزمون کاردانی دانشگاه فنی و حرفه ای اعلام می‌شود


 18. 
	پایان فرصت ثبت نام دوره کاردانی آموزش فنی و حرفه ای

  پایان فرصت ثبت نام دوره کاردانی آموزش فنی و حرفه ای


 19. 
	ثبت نام در آزمون کاردانی فنی و حرفه ای تمدید شد

  ثبت نام در آزمون کاردانی فنی و حرفه ای تمدید شد


 20. 
	امکان ادامه تحصیل هنرجویان فنی و حرفه ای و کاردانش تاسطوح عالی فراهم شد

  امکان ادامه تحصیل هنرجویان فنی و حرفه ای و کاردانش تاسطوح عالی فراهم شد


موضوعات پر جستجو
 1. #
  تاریخ برگزاری کنکور سراسری 96
 2. #
  دریافت کارنامه
 3. #
  نمونه سوال علوم هفتم
 4. #
  تعداد داوطلبان کنکور 96
 5. #
  تخمین رتبه
 6. #
  برنامه امتحانات نهایی خرداد 96
 7. #
  نفرات برتر
 8. #
  رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ازاد
 9. #
  تکنیک های تست زنی
 10. #
  دانلود آزمون های کانون
 11. #
  کارنامه
 12. #
  صفحه شخصی
 13. #
  آزمون نمونه دولتی
 14. #
  بودجه بندی کنکور
 15. #
  تخمین رتبه بر اساس رشته و دانشگاه
 16. #
  ساعت مطالعه رتبه های برتر
 17. #
  بودجه بندی کنکور ریاضی
 18. #
  کنکور فنی و حرفه ای
 19. #
  تاریخ کنکور 96
 20. #
  رتبه قبولی دانشگاه صنعتی شریف
 21. #
  تقسیم چهارم دبستان
 22. #
  رشته های بدون کنکور
 23. #
  آزمون غیر حضوری
 24. #
  برنامه راهبردی
 25. #
  کنکور
 26. #
  تخمین رتبه براساس درصد
 27. #
  قرابت معنایی ادبیات
 28. #
  امتحان نهایی خرداد 96
 29. #
  بودجه بندی چند سال اخیر کنکور
 30. #
  کتاب زرد
 31. #
  کارنامه قبولی های داروسازی
 32. #
  برنامه روزانه درس خواندن برای کنکور
 33. #
  راه های کاهش خواب
 34. #
  کتاب زرد اختصاصی تجربی
 35. #
  تست های زیست
 36. #
  قبولی های نمونه دولتی
 37. #
  زیست گیاهی
 38. #
  فیلم های 3 دقیقه ای ریاضی هفتم
 39. #
  برنامه امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان
 40. #
  چگونه مرور و جمع بندی کنیم
 41. #
  نسبت و تناسب و درصد
 42. #
  چگونه درس بخوانیم
 43. #
  برنامه ریزی برای درس خواندن
 44. #
  چگونه زیست بخوانیم
 45. #
  فیلم های آموزش سه دقیقه ای
 46. #
  رشته طراحی لباس
 47. #
  اشکال هندسی
 48. #
  پاسخ آزمون
 49. #
  نفرات برتر ازمون ها
 50. #
  دریافت شمارنده