ژنتیک

برچسب مطالب مرتبط با ژنتیک ژنتیک ۱۳۹۵ اسفند علم ، دانش...ی مبحث ژنتیک به هیچ وجه از روی حل مسائل ژنتیک نخوانید...آموزان بر پایه استعداد و ژنتیک و طرحی برای آن رییس کمی...

 1. 
	ژنتیک

  ژنتیک


 2. 
	خودآموز ژنتیک

  خودآموز ژنتیک


 3. بیشتر
  فیلم آموزشی
 4. بیشتر
  کتاب های کانون
 5. 
	تست ژنتیک

  تست ژنتیک


 6. 
	فرمول‌های ژنتیک

  فرمول‌های ژنتیک


 7. 
	آشنایی با علم ژنتیک

  آشنایی با علم ژنتیک


 8. 
	آموزش تکنیک‌های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی درپژوهشگاه ملی ژنتیک

  آموزش تکنیک‌های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی درپژوهشگاه ملی ژنتیک


 9. 
	هر آن چه در مورد ژنتیک باید بدانید

  هر آن چه در مورد ژنتیک باید بدانید


 10. 
	بنیاد ژنتیک ایران افتتاح شد

  بنیاد ژنتیک ایران افتتاح شد


 11. 
	روش مطالعه‌ی مبحث ژنتیک

  روش مطالعه‌ی مبحث ژنتیک


 12. 
	9فروردین-بخش بندی مبحث ژنتیک

  9فروردین-بخش بندی مبحث ژنتیک


 13. 
	کتاب خودآموز ژنتیک

  کتاب خودآموز ژنتیک


 14. فیلم درسی از فصل ماده ی ژنتیک آموزش مبحث در جستجوی ماده ی ژنتیك از کلاس سوم تجربی

  فیلم درسی از فصل ماده ی ژنتیک آموزش مبحث در جستجوی ماده ی ژنتیك از کلاس سوم تجربی


 15. 
	گزیده‌ای از فرمول‌های مورد استفاده در مباحث ژنتیک

  گزیده‌ای از فرمول‌های مورد استفاده در مباحث ژنتیک


 16. 
	ژنتیک چه ارتباطی با سایر علوم دارد؟

  ژنتیک چه ارتباطی با سایر علوم دارد؟


 17. فیلم آموزشی از فصل ماده ی ژنتیک آموزش مبحث در جستجوی ماده ی ژنتیك از کلاس سوم تجربی

  فیلم آموزشی از فصل ماده ی ژنتیک آموزش مبحث در جستجوی ماده ی ژنتیك از کلاس سوم تجربی


 18. 
	نخستین نقشه ژنتیک گندم طراحی شد

  نخستین نقشه ژنتیک گندم طراحی شد


 19. 
	سحرخیزی ریشه در ژنتیک دارد

  سحرخیزی ریشه در ژنتیک دارد


 20. فیلم آموزشی از فصل ماده ی ژنتیک آموزش مبحث در جستجوی ماده ی ژنتیك از کلاس سوم تجربی

  فیلم آموزشی از فصل ماده ی ژنتیک آموزش مبحث در جستجوی ماده ی ژنتیك از کلاس سوم تجربی


 21. فیلم درسی از فصل تکنولوژی زیستی آموزش مبحث مهندسی ژنتیك از کلاس چهارم تجربی

  فیلم درسی از فصل تکنولوژی زیستی آموزش مبحث مهندسی ژنتیك از کلاس چهارم تجربی


 22. فیلم درسی از فصل تکنولوژی زیستی آموزش مبحث مهندسی ژنتیك از کلاس چهارم تجربی

  فیلم درسی از فصل تکنولوژی زیستی آموزش مبحث مهندسی ژنتیك از کلاس چهارم تجربی


موضوعات پر جستجو
 1. #
  دریافت کارنامه
 2. #
  تاریخ برگزاری کنکور سراسری 96
 3. #
  نفرات برتر
 4. #
  کارنامه
 5. #
  صفحه شخصی
 6. #
  نمونه سوال علوم هفتم
 7. #
  تعداد داوطلبان کنکور 96
 8. #
  تخمین رتبه
 9. #
  آزمون غیر حضوری
 10. #
  دانلود آزمون های کانون
 11. #
  برنامه امتحانات نهایی خرداد 96
 12. #
  رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ازاد
 13. #
  تکنیک های تست زنی
 14. #
  آزمون نمونه دولتی
 15. #
  تخمین رتبه بر اساس رشته و دانشگاه
 16. #
  ساعت مطالعه رتبه های برتر
 17. #
  برنامه راهبردی
 18. #
  تاریخ کنکور 96
 19. #
  بودجه بندی کنکور
 20. #
  نفرات برتر ازمون ها
 21. #
  کنکور فنی و حرفه ای
 22. #
  بودجه بندی کنکور ریاضی
 23. #
  رتبه قبولی دانشگاه صنعتی شریف
 24. #
  تخمین رتبه براساس درصد
 25. #
  راه های کاهش خواب
 26. #
  تقسیم چهارم دبستان
 27. #
  کارنامه قبولی های داروسازی
 28. #
  رشته های بدون کنکور
 29. #
  امتحان نهایی خرداد 96
 30. #
  کتاب زرد
 31. #
  تراز
 32. #
  برنامه روزانه درس خواندن برای کنکور
 33. #
  نسبت و تناسب و درصد
 34. #
  چگونه مرور و جمع بندی کنیم
 35. #
  برنامه امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان
 36. #
  فیلم های 3 دقیقه ای ریاضی هفتم
 37. #
  چگونه زیست بخوانیم
 38. #
  بودجه بندی چند سال اخیر کنکور
 39. #
  قبولی های نمونه دولتی
 40. #
  برنامه ریزی برای درس خواندن
 41. #
  پاسخ تشریحی
 42. #
  قرابت معنایی ادبیات
 43. #
  فیلم های آموزش سه دقیقه ای
 44. #
  کتاب زرد اختصاصی تجربی
 45. #
  کنکور
 46. #
  تست های زیست
 47. #
  چگونه درس بخوانیم
 48. #
  دانلود کتاب آبی
 49. #
  تعداد شرکت کنندگان کنکور
 50. #
  رشته طراحی لباس