هدف مطالعه چیست: امتحان نهایی یا کنکور؟

نکته‌ی مهم این است که کسی که دنبال انجام کاری است و هدف دارد، راه‌حل آن را پیدا می‌کند و کسی که به دنبال انجام ندادن کاری است، بهانه‌ی آن را پیدا خواهد کرد.

 1. هدف مطالعه چیست: امتحان نهایی یا کنکور؟

  هدف مطالعه چیست: امتحان نهایی یا کنکور؟


 2. توصیه هایی برای افزایش معدل نهایی سومی ها

  توصیه هایی برای افزایش معدل نهایی سومی ها


 3. امتحان نهایی و اهمیت آن

  امتحان نهایی و اهمیت آن


 4. توصیه هایی برای افزایش معدل نهایی برای سومی ها

  توصیه هایی برای افزایش معدل نهایی برای سومی ها


 5. محاسبه معدل کتبی نهایی دانش آموزان دوازدهم

  محاسبه معدل کتبی نهایی دانش آموزان دوازدهم


 6. امتحان نهایی را چگونه پشت سر بگذاریم؟

  امتحان نهایی را چگونه پشت سر بگذاریم؟


 7. چگونه معدل خود را در امتحانات نهایی بالاتر ببریم؟

  چگونه معدل خود را در امتحانات نهایی بالاتر ببریم؟


 8. با معدل بالا چرا نتیجه ی نامطلوب؟

  با معدل بالا چرا نتیجه ی نامطلوب؟


 9. ترمیم معدل

  ترمیم معدل


 10. فرصتی دوباره به داوطلبان کنکور برای ترمیم دروس امتحان نهایی

  فرصتی دوباره به داوطلبان کنکور برای ترمیم دروس امتحان نهایی