محاسبه معدل کتبی نهایی دانش آموزان دوازدهم

این برنامه قادر است معدل نهایی دانش آموزان دوازدهم را پس از پایان امتحانات نهایی محاسبه کند.

 1. محاسبه معدل کتبی نهایی دانش آموزان دوازدهم

  محاسبه معدل کتبی نهایی دانش آموزان دوازدهم


 2. امتحان نهایی و اهمیت آن

  امتحان نهایی و اهمیت آن


 3. میزان تاثیر معدل در کنکور 97

  میزان تاثیر معدل در کنکور 97


 4. توصیه هایی برای افزایش معدل نهایی سومی ها

  توصیه هایی برای افزایش معدل نهایی سومی ها


 5. امتحان نهایی را چگونه پشت سر بگذاریم؟

  امتحان نهایی را چگونه پشت سر بگذاریم؟


 6. توصیه هایی برای افزایش معدل نهایی برای سومی ها

  توصیه هایی برای افزایش معدل نهایی برای سومی ها


 7. ترمیم معدل

  ترمیم معدل


 8. 18 نمره انطباق کتاب 500 سؤال تشریحی با امتحان نهایی دی ماه

  18 نمره انطباق کتاب 500 سؤال تشریحی با امتحان نهایی دی ماه


 9. فرصتی دوباره به داوطلبان کنکور برای ترمیم دروس امتحان نهایی

  فرصتی دوباره به داوطلبان کنکور برای ترمیم دروس امتحان نهایی


 10. چگونه معدل خود را در امتحانات نهایی بالاتر ببریم؟

  چگونه معدل خود را در امتحانات نهایی بالاتر ببریم؟


موضوعات پر جستجو