رضا عباسی اصل:جمع بندی مبحث سهمی

جمع بندی مختصر و مفید از مبحث سهمی به همراه نکات مهم

 1. رضا عباسی اصل:جمع بندی مبحث سهمی

  رضا عباسی اصل:جمع بندی مبحث سهمی


 2. حسین خزایی:نکات مهم مبحث سهمی به همراه چند مثال

  حسین خزایی:نکات مهم مبحث سهمی به همراه چند مثال


 3. بیشتر
  فیلم آموزشی
 4. جمع بندی مباحث هذلولی،سهمی و دوران برای کنکور 94

  جمع بندی مباحث هذلولی،سهمی و دوران برای کنکور 94


 5. فیلم درسی از فصل معادله ها و نامعادله ها آموزش مبحث سهمی از کلاس دهم تجربي

  فیلم درسی از فصل معادله ها و نامعادله ها آموزش مبحث سهمی از کلاس دهم تجربي


 6. تست هایی از مبحث سهمی ریاضی دهم ویژه آزمون 9 اسفند

  تست هایی از مبحث سهمی ریاضی دهم ویژه آزمون 9 اسفند


 7. فیلم درسی از فصل معادله ها و نامعادله ها آموزش مبحث سهمی از کلاس دهم رياضى

  فیلم درسی از فصل معادله ها و نامعادله ها آموزش مبحث سهمی از کلاس دهم رياضى


 8. فیلم درسی از فصل معادله ها و نامعادله ها آموزش مبحث سهمی از کلاس دهم رياضى

  فیلم درسی از فصل معادله ها و نامعادله ها آموزش مبحث سهمی از کلاس دهم رياضى


 9. فیلم درسی از فصل معادله ها و نامعادله ها آموزش مبحث سهمی از کلاس دهم تجربي

  فیلم درسی از فصل معادله ها و نامعادله ها آموزش مبحث سهمی از کلاس دهم تجربي


 10. جزوه مبحث معادله و سهمی ریاضی دهم (هماهنگ با آزمون 17 آبان 98)

  جزوه مبحث معادله و سهمی ریاضی دهم (هماهنگ با آزمون 17 آبان 98)


 11. رشته ریاضی - مبحث مقاطع مخروطی -هندسه تحلیلی

  رشته ریاضی - مبحث مقاطع مخروطی -هندسه تحلیلی


موضوعات پر جستجو