ساعت مطالعه رتبه های برتر

روش های مطالعه تجربی سه شنبه 7 آذر 1391 روش های مطالعه...زیست شناسی از نظر رتبه های برتر یادگیری مؤثر زیست شناسی...شناسی نیاز به مطالعه ی پله به پله ی مطالب دارد و به....

 1. 
	روش‌های مطالعه درس زیست شناسی از نظر رتبه های برتر

  روش‌های مطالعه درس زیست شناسی از نظر رتبه های برتر


 2. 
	روش های مطالعه رتبه های برتر آزمون 8 دی گروه دوم دبیرستان

  روش های مطالعه رتبه های برتر آزمون 8 دی گروه دوم دبیرستان


 3. 
	محمد احمدی رتبه 1 تجربی 95 :روزانه 10 تا 12 ساعت مطالعه داشتم

  محمد احمدی رتبه 1 تجربی 95 :روزانه 10 تا 12 ساعت مطالعه داشتم


 4. 
	رتبه‌های برتر تجربی کشور در پاییز چند ساعت درس خواندند؟

  رتبه‌های برتر تجربی کشور در پاییز چند ساعت درس خواندند؟


 5. 
	رتبه‌های برتر انسانی کشور در پاییز چند ساعت درس خواندند؟

  رتبه‌های برتر انسانی کشور در پاییز چند ساعت درس خواندند؟


 6. 
	روش های درس خواندن رتبه های برتر دوم دبیرستان

  روش های درس خواندن رتبه های برتر دوم دبیرستان


 7. 
	رتبه‌های برتر ریاضی کشور در پاییز چند ساعت درس خواندند؟

  رتبه‌های برتر ریاضی کشور در پاییز چند ساعت درس خواندند؟


 8. 
	در فصل پاییز دانش‌آموزان برتر هفته‌ای چند ساعت درس می‌خوانند؟

  در فصل پاییز دانش‌آموزان برتر هفته‌ای چند ساعت درس می‌خوانند؟


 9. 
	مصطفی عبدالهی رتبه 10منطقه1انسانی مطالعه راازتابستان آغاز کردم

  مصطفی عبدالهی رتبه 10منطقه1انسانی مطالعه راازتابستان آغاز کردم


 10. 
	روش های درس خواندن رتبه های برتر کنکورانسانی 91

  روش های درس خواندن رتبه های برتر کنکورانسانی 91


 11. 
	رتبه 3 کنکور ریاضی 95:مطالعه با علاقه و پیوسته رمز موفقیتم بود

  رتبه 3 کنکور ریاضی 95:مطالعه با علاقه و پیوسته رمز موفقیتم بود


 12. 
	روش های درس خواندن رتبه های برتر کنکورریاضی91

  روش های درس خواندن رتبه های برتر کنکورریاضی91


 13. 
	رتبه 5 کنکور ریاضی 95 : مطالعه مبحثی و هدفمند عامل موفقیتم است

  رتبه 5 کنکور ریاضی 95 : مطالعه مبحثی و هدفمند عامل موفقیتم است


 14. 
	روش های درس خواندن رتبه های برتر کنکورتجربی91

  روش های درس خواندن رتبه های برتر کنکورتجربی91


 15. 
	گفتگوی سید امیر دیبازر با رتبه های برتر آزمون های برنامه ای

  گفتگوی سید امیر دیبازر با رتبه های برتر آزمون های برنامه ای


 16. 
	رتبه های برتر از تجربیات هفته آخر خود می گویند

  رتبه های برتر از تجربیات هفته آخر خود می گویند


 17. 
	بابک ندرخانی : رمز چهار ساعت مطالعه برنامه ای در تابستان

  بابک ندرخانی : رمز چهار ساعت مطالعه برنامه ای در تابستان


 18. 
	روش مطالعه مجتبی جعفری‌مسلم (رتبه 6 منطقه3) در درس عربی

  روش مطالعه مجتبی جعفری‌مسلم (رتبه 6 منطقه3) در درس عربی


 19. 
	روش‌های مطالعه‌ی 10 رتبه برتر کنکور در درس شیمی

  روش‌های مطالعه‌ی 10 رتبه برتر کنکور در درس شیمی


 20. 
	مراحل مطالعه

  مراحل مطالعه


موضوعات پر جستجو
 1. #
  تاریخ برگزاری کنکور سراسری 96
 2. #
  تخمین رتبه
 3. #
  آزمون نمونه دولتی
 4. #
  نتایج آزمون تیزهوشان 96 97
 5. #
  تخمین رتبه براساس درصد
 6. #
  معدل امتحان نهایی
 7. #
  تاریخ کنکور 96
 8. #
  رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ازاد
 9. #
  تعداد داوطلبان کنکور 96
 10. #
  تکنیک های تست زنی
 11. #
  تخمین رتبه بر اساس رشته و دانشگاه
 12. #
  دانلود آزمون های کانون
 13. #
  دریافت کارنامه
 14. #
  برنامه راهبردی
 15. #
  بودجه بندی کنکور
 16. #
  برنامه روزانه درس خواندن برای کنکور
 17. #
  محاسبه معدل
 18. #
  ساعت مطالعه رتبه های برتر
 19. #
  قبولی های نمونه دولتی
 20. #
  بودجه بندی کنکور ریاضی
 21. #
  نتایج امتحان نهایی
 22. #
  صفحه شخصی
 23. #
  نتایج آزمون تیزهوشان 96
 24. #
  دریافت کارت کنکور
 25. #
  سوالات تیزهوشان 96 97
 26. #
  رتبه قبولی دانشگاه صنعتی شریف
 27. #
  کارت ورود به جلسه کنکور
 28. #
  نفرات برتر
 29. #
  تایید سوابق تحصیلی
 30. #
  کارنامه قبولی های داروسازی
 31. #
  تست های هوش
 32. #
  نتایج امتحان خرداد 96
 33. #
  آزمون های جامع
 34. #
  رشته های بدون کنکور
 35. #
  چگونه برای کنکور درس بخوانیم
 36. #
  کنکور
 37. #
  کنکور فنی و حرفه ای
 38. #
  قرابت معنایی ادبیات
 39. #
  شرایط بورسیه شدن در کانون
 40. #
  چگونه زیست بخوانیم
 41. #
  کارنامه
 42. #
  کتاب زرد
 43. #
  کارت کنکور 96
 44. #
  معدل نهایی
 45. #
  بودجه بندی چند سال اخیر کنکور
 46. #
  پاسخ تشریحی
 47. #
  زبان فارسی سوم انسانی
 48. #
  راه های کاهش خواب
 49. #
  ثبت نام تخفیف کانون
 50. #
  فیلم تدریس شیمی 3