جهش تراز با برنامه ریزی شخصی سازی شده

این روزها برخی از داوطلبان و دانش‌آموزان از این‌که پیشرفت نمی‌کنند ناراحتند و این موضوع در انگیزه و امید آن‌ها تاثیرات منفی زیادی را ایجاد کرده است.

 1. جهش تراز با برنامه ریزی شخصی سازی شده

  جهش تراز با برنامه ریزی شخصی سازی شده


 2. جهش تراز با شناختن پنجره های باز

  جهش تراز با شناختن پنجره های باز


 3. جهش در درس ها (2)

  جهش در درس ها (2)


 4. آزمون اعتبار سنجی برای جهش ترازی ها برگزار شد

  آزمون اعتبار سنجی برای جهش ترازی ها برگزار شد


 5. جهش در نیم سال دوم

  جهش در نیم سال دوم


 6. قهرمانان پیشرفت / داستان 1000 نمره جهش تراز رتبه ی 78 تجربی

  قهرمانان پیشرفت / داستان 1000 نمره جهش تراز رتبه ی 78 تجربی


 7. یادگیری از طریق کامنت ها(درس زیست ، مبحث جهش و تغییر در جمعیت)

  یادگیری از طریق کامنت ها(درس زیست ، مبحث جهش و تغییر در جمعیت)


 8. رتبه7 انسانی:پیشرفت از تراز 6000 تا 8000+فیلم

  رتبه7 انسانی:پیشرفت از تراز 6000 تا 8000+فیلم


 9. رتبه ی 6 کنکور: می توان از تراز 5700 به 8000 رسید

  رتبه ی 6 کنکور: می توان از تراز 5700 به 8000 رسید


 10. گفت و گو با دانشجویانی که در نوروز سال گذشته جهش داشتند

  گفت و گو با دانشجویانی که در نوروز سال گذشته جهش داشتند


موضوعات پر جستجو