آزمون تیزهوشان در راه است

دانش‌آموزان نهم امسال آزمون ورودی تیزهوشان را تجربه می‌کنند.

 1. آزمون تیزهوشان در راه است

  آزمون تیزهوشان در راه است


 2. بناب - عکس جشن قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی

  بناب - عکس جشن قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی


 3. اردبيل - عکس جشن قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی

  اردبيل - عکس جشن قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی


 4. رفسنجان - عکس جشن قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی

  رفسنجان - عکس جشن قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی


 5. اصفهان - عکس جشن قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی

  اصفهان - عکس جشن قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی


 6. سبزوار - عکس جشن قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی

  سبزوار - عکس جشن قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی


 7. مشهد - عکس جشن قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی

  مشهد - عکس جشن قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی


 8. تبريز - عکس جشن قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی

  تبريز - عکس جشن قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی


 9. بروجرد - عکس جشن قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی

  بروجرد - عکس جشن قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی


 10. زنجان - عکس جشن قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی

  زنجان - عکس جشن قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی