تکنیک زمان های نقصانی

برای دانش‌آموزانی که گذشتن از برخی سؤالات برای‌شان دشوار است به‌کارگیری این تکنیک کمک می‌کند که در حین تست زدن فقط به سؤالاتی فکر کنند که تسلط دارند و دیگر الزامی در جواب‌گویی به تمام سؤالات ندا...

 1. تکنیک زمان های نقصانی

  تکنیک زمان های نقصانی


 2. تکنیک (× و -) یا تکنیک "زمان های نقصانی"، کدام مهم تر است؟

  تکنیک (× و -) یا تکنیک "زمان های نقصانی"، کدام مهم تر است؟


 3. آشنایی با تکنیک زمان های نقصانی

  آشنایی با تکنیک زمان های نقصانی


 4. مزایای استفاده از تکنیک زمان های نقصانی و ضربدر و منها

  مزایای استفاده از تکنیک زمان های نقصانی و ضربدر و منها


 5. تکنیک شماره ی سه، زمان های نقصانی

  تکنیک شماره ی سه، زمان های نقصانی


 6. بابک ندرخانی : تکنیک زمان های نقصانی

  بابک ندرخانی : تکنیک زمان های نقصانی


 7. تاثیر تکنیک زمان های نقصانی برای رتبه های برتر

  تاثیر تکنیک زمان های نقصانی برای رتبه های برتر


 8. زمان های نقصانی، زمان های طلایی

  زمان های نقصانی، زمان های طلایی


 9. تکنیک زمان های نقصانی و رتبه ی 2 ریاضی کشور

  تکنیک زمان های نقصانی و رتبه ی 2 ریاضی کشور


 10. روش زمان های نقصانی

  روش زمان های نقصانی


موضوعات پر جستجو