نمونه سوال تستی فصل سوم ریاضی چهارم دبستان(ضرب و تقسیم)

فایلی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی فصل سومم ریاضی چهارم دبستان(ضرب و تقسیم) می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

 1. نمونه سوال تستی فصل سوم ریاضی چهارم دبستان(ضرب و تقسیم)

  نمونه سوال تستی فصل سوم ریاضی چهارم دبستان(ضرب و تقسیم)


 2. درسنامه فصل چهارم ریاضی سوم دبستان(ضرب و تقسیم)

  درسنامه فصل چهارم ریاضی سوم دبستان(ضرب و تقسیم)


 3. نمونه سوالات فصل چهارم ریاضی چهارم دبستان (ضرب و تقسیم)

  نمونه سوالات فصل چهارم ریاضی چهارم دبستان (ضرب و تقسیم)


 4. نمونه سوال تستی ریاضی چهارم دبستان (ضرب و تقسیم)

  نمونه سوال تستی ریاضی چهارم دبستان (ضرب و تقسیم)


 5. نکات مهم فصل سوم ریاضی چهارم دبستان (ضرب و تقسیم)

  نکات مهم فصل سوم ریاضی چهارم دبستان (ضرب و تقسیم)


 6. درسنامه ی فصل سوم ریاضی چهارم دبستان(ضرب و تقسیم)

  درسنامه ی فصل سوم ریاضی چهارم دبستان(ضرب و تقسیم)


 7. نمونه سوالات فصل چهارم ریاضی سوم دبستان (ضرب و تقسیم)

  نمونه سوالات فصل چهارم ریاضی سوم دبستان (ضرب و تقسیم)


 8. نکات مهم مبحث اشکال هندسی (فصل چهارم ریاضی دوم دبستان)

  نکات مهم مبحث اشکال هندسی (فصل چهارم ریاضی دوم دبستان)


 9. معرفی کتاب تابستان چهارم دبستان

  معرفی کتاب تابستان چهارم دبستان


 10. نمونه سوال تستی ریاضی سوم دبستان (ضرب و تقسیم)

  نمونه سوال تستی ریاضی سوم دبستان (ضرب و تقسیم)


موضوعات پر جستجو