تخمین رتبه بر اساس رشته و دانشگاه

پارسالی ها در چه رتبه ای در چه رشته ای قبول شدند ؟ کارنامه...کنکور بر اساس رتبه کارنامه های کنکور بر اساس تراز کانونی...کنکور بر اساس رشته و دانشگاه کارنامه کنکور - تخ...

 1. 
	کارنامه کنکور - تخمین رتبه

  کارنامه کنکور - تخمین رتبه


 2. 
	کارنامه کنکور - تخمین رتبه

  کارنامه کنکور - تخمین رتبه


 3. 
	کارنامه کنکور - تخمین رتبه

  کارنامه کنکور - تخمین رتبه


 4. 
	معرفی رشته مهندسی نفت توسط دانشجوی دانشگاه شریف

  معرفی رشته مهندسی نفت توسط دانشجوی دانشگاه شریف


 5. 
	راهنمای انتخاب رشته کنکور :گزیده ای ازسخنرانی کاظم قلم چی

  راهنمای انتخاب رشته کنکور :گزیده ای ازسخنرانی کاظم قلم چی


 6. 
	جذب 10 هزار دانشجو در دانشگاه فرهنگیان

  جذب 10 هزار دانشجو در دانشگاه فرهنگیان


 7. 
	فرصت برابر 21 اردیبهشت :تناسب ترازهای فعلی دانش آموزان با رتبه های کنکور

  فرصت برابر 21 اردیبهشت :تناسب ترازهای فعلی دانش آموزان با رتبه های کنکور


 8. 
	سخنان کاظم قلم چی در جلسه رتبه های برتر آزمون 8 آذر 92

  سخنان کاظم قلم چی در جلسه رتبه های برتر آزمون 8 آذر 92


 9. 
	خلاصه برنامه 387 - چهارشنبه 5 مرداد 90

  خلاصه برنامه 387 - چهارشنبه 5 مرداد 90


 10. 
	خلاصه برنامه 386 - سه شنبه 4 مرداد 90

  خلاصه برنامه 386 - سه شنبه 4 مرداد 90


 11. 
	بابک ندرخانی : نکات مهم برنامه ریزی در تابستان

  بابک ندرخانی : نکات مهم برنامه ریزی در تابستان


 12. 
	جایگاه اول تولید گیم ایران در منطقه

  جایگاه اول تولید گیم ایران در منطقه


 13. 
	سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر آزمون 6 آذر 94

  سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر آزمون 6 آذر 94


 14. 
	فرصت برابر 20 اردیبهشت :دوران جمع بندی و راهکارهای آن

  فرصت برابر 20 اردیبهشت :دوران جمع بندی و راهکارهای آن


 15. 
	متن سخنرانی کاظم قلم چی درجلسه برترها 7 فروردین 92

  متن سخنرانی کاظم قلم چی درجلسه برترها 7 فروردین 92


 16. 
	کارنامه ابزار کنترلی قویی برای دانش آموزان است

  کارنامه ابزار کنترلی قویی برای دانش آموزان است


 17. 
	رتبه‌ی 6 منطقه‌ی 2ریاضی:تغییر شیوه درس خواندن باآزمون‌های برنامه‌ای

  رتبه‌ی 6 منطقه‌ی 2ریاضی:تغییر شیوه درس خواندن باآزمون‌های برنامه‌ای


 18. 
	صحبت های کاظم قلم چی در جلسه برترها 5 دی 93

  صحبت های کاظم قلم چی در جلسه برترها 5 دی 93


 19. 
	نظرخواهی و مشاوره چهارم دبیرستان 5 اردیبهشت 93

  نظرخواهی و مشاوره چهارم دبیرستان 5 اردیبهشت 93


 20. 
	سوالات شما در فرصت برابر - 29 اردیبهشت تا 7 خرداد

  سوالات شما در فرصت برابر - 29 اردیبهشت تا 7 خرداد


موضوعات پر جستجو
 1. #
  تاریخ برگزاری کنکور سراسری 96
 2. #
  دریافت کارنامه
 3. #
  نمونه سوال علوم هفتم
 4. #
  تعداد داوطلبان کنکور 96
 5. #
  تخمین رتبه
 6. #
  برنامه امتحانات نهایی خرداد 96
 7. #
  نفرات برتر
 8. #
  رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ازاد
 9. #
  تکنیک های تست زنی
 10. #
  دانلود آزمون های کانون
 11. #
  کارنامه
 12. #
  صفحه شخصی
 13. #
  آزمون نمونه دولتی
 14. #
  بودجه بندی کنکور
 15. #
  تخمین رتبه بر اساس رشته و دانشگاه
 16. #
  ساعت مطالعه رتبه های برتر
 17. #
  بودجه بندی کنکور ریاضی
 18. #
  کنکور فنی و حرفه ای
 19. #
  تاریخ کنکور 96
 20. #
  رتبه قبولی دانشگاه صنعتی شریف
 21. #
  تقسیم چهارم دبستان
 22. #
  رشته های بدون کنکور
 23. #
  آزمون غیر حضوری
 24. #
  برنامه راهبردی
 25. #
  کنکور
 26. #
  تخمین رتبه براساس درصد
 27. #
  قرابت معنایی ادبیات
 28. #
  امتحان نهایی خرداد 96
 29. #
  بودجه بندی چند سال اخیر کنکور
 30. #
  کتاب زرد
 31. #
  کارنامه قبولی های داروسازی
 32. #
  برنامه روزانه درس خواندن برای کنکور
 33. #
  راه های کاهش خواب
 34. #
  کتاب زرد اختصاصی تجربی
 35. #
  تست های زیست
 36. #
  قبولی های نمونه دولتی
 37. #
  زیست گیاهی
 38. #
  فیلم های 3 دقیقه ای ریاضی هفتم
 39. #
  برنامه امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان
 40. #
  چگونه مرور و جمع بندی کنیم
 41. #
  نسبت و تناسب و درصد
 42. #
  چگونه درس بخوانیم
 43. #
  برنامه ریزی برای درس خواندن
 44. #
  چگونه زیست بخوانیم
 45. #
  فیلم های آموزش سه دقیقه ای
 46. #
  رشته طراحی لباس
 47. #
  اشکال هندسی
 48. #
  پاسخ آزمون
 49. #
  نفرات برتر ازمون ها
 50. #
  دریافت شمارنده