تخمین رتبه براساس درصد(چند تا از 10 تا) و تراز : کلیک کنید

می دانید که در هرسال سطح دشواری سوال‌ها به گونه ای متفاوت از سال‌های گذشته است در یک سال یک درس و در سال دیگر درسی دیگر دشوارتر یا ساده‌تر می‌شود ...

 1. تخمین رتبه براساس درصد(چند تا از 10 تا) و تراز : کلیک کنید

  تخمین رتبه براساس درصد(چند تا از 10 تا) و تراز : کلیک کنید


 2. تخمین رتبه و انتخاب رشته

  تخمین رتبه و انتخاب رشته


 3. چگونه در ایام جمع بندی، رتبه ی خود را تخمین بزنیم؟

  چگونه در ایام جمع بندی، رتبه ی خود را تخمین بزنیم؟


 4. گفت وگوهای پرستو عسکری: علیرضا کهن با میانگین تراز 7599

  گفت وگوهای پرستو عسکری: علیرضا کهن با میانگین تراز 7599


 5. گفت وگوهای داوود اکبری: کیارش سادات رفیعی با میانگین تراز 7900

  گفت وگوهای داوود اکبری: کیارش سادات رفیعی با میانگین تراز 7900


 6. گفت وگوهای پرستو عسکری: مائده امینی نیا با میانگین تراز 7526

  گفت وگوهای پرستو عسکری: مائده امینی نیا با میانگین تراز 7526


 7. حمیدرضا عابدین :تخمین رتبه در دوران جمع بندی با DVD کتاب زرد

  حمیدرضا عابدین :تخمین رتبه در دوران جمع بندی با DVD کتاب زرد


 8. کانون فرهنگی آموزش | قلم چی

  کانون فرهنگی آموزش | قلم چی


 9. حضور کانون فرهنگی آموزش در نمایشگاه کتاب

  حضور کانون فرهنگی آموزش در نمایشگاه کتاب


 10. تحلیل سوالات شیمی دوازدهم آزمون 15 آذر کانون فرهنگی آموزش

  تحلیل سوالات شیمی دوازدهم آزمون 15 آذر کانون فرهنگی آموزش


موضوعات پر جستجو