دهم تجربی

کلکسیون روش های مطالعه

 • ثنا امیری
  ثنا امیری - روش مطالعه درس زیست شناسی 1 دهم تجربی (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )
  من در این درس 7 از 10 پاسخ می دهم.کتاب درسی را دقیق مطالعه و نکات را کشف میکنم.قبل از آزمون حتما قيدها وكلمات كليدي را مرور مي كنم.سوالات دامدار را علامت میزنم تا در ايستگاه هاي جبراني مجدد آنها را دوباره حل كنم.پاسخ نامه را کامل مطالعه میکنم.
 • پرهام رئیسی
  پرهام رئیسی - روش مطالعه درس ریاضی 1 دهم (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )
  چند از ده من در این درس، 8 از 10 است.من ابتدسر کلاس به صحبت‌های معلم گوش می‌دهم.در درس ریاضی همیشه بعد از تدریس معلم سوالات تستی را مطالعه کرده و سعی می کنم در حد توان آنها را حل نمایم.در قسمت هایی که برایم سخت است حتی در بعضی مواقع تا چند مرتبه یک تست را حل میکنم تا بطور کامل نکات آن را بفهمم و ...
 • فاطمه حاج‌ابراهیمی
  فاطمه حاج‌ابراهیمی - روش مطالعه درس ریاضی 1 دهم (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )
  چند از ده من در این درس، 8 از 10 است.مناول به صحبت‌های معلمم گوش می‌دهم.بعد در منزلتمارین کتاب درسی را حل می کنم.سپس جزوه معلم را می خوانم.در پایانهم برای تمرین بیش‌تربه سراغ تست از کتاب آبی و سه سطحی میروم.
 • ملیکا احمدی
  ملیکا احمدی - روش مطالعه درس فیزیک 1 دهم تجربی (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )
  در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ می دهممن در درس فیزیک سعی میکنم فقط مساله های زیادی حل نکنم بلکه سعی میکنم بفهمم چرا برای حل مساله راه های خاصی طی میشود برتری های هرروش نسبت به بقیه چیست و راههای میانبر برای حل مسایل کدامها هستند هدفم از حل مسایل این است که مطلب را به خوبی درک کنم. این روش مطالعه...
 • امیر نیک خواه
  امیر نیک خواه - روش مطالعه درس فیزیک 1 دهم تجربی (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )
  در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ می دهمروش مطالعه شما در این درس چگونه است ؟ابتدا به مطالعه جزوه معلم اقدام می کنمسپس به سراغ کتاب درسی میروم و در نهایت تست میزنم.شرکت در جلسه بررسی کارنامه نیز کمک زیادی به افزایش تراز من کرد چون راهکارهای پشتیبانم قابل استفاده است.آیا از کتاب کانون هم برای این در...
 • علیرضا بختیاری
  علیرضا بختیاری - روش مطالعه درس ریاضی 1 دهم (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )
  چند از ده من در این درس، 8 از 10 است.من یادگیری این درس را در همان کلاس درس کامل می کنم و در خانه فقط تست کار می کنم.به همین خاطر به درسننامهنیاز ندارم و بیش تر به دنبال تست های دشوار و سخت می گردم.به همیندلیل کتاب سه سطحی را برای خود مناسب دیدم و یک روز در میان وقتی را به ایندرس اختصاص می دهم.در...
 • اناهیتا شکوهی
  اناهیتا شکوهی - روش مطالعه درس فیزیک 1 دهم تجربی (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )
  من در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ می دهمنگاه اجمالی به عناوین و مطالعه روزنامه وار و در نهایت مرور ریز به ریز مطالب که بازه بیشتری از نظر زمانی به خود اختصاص می دهد بعد از مدرسه حل تمرین های اموزشی که معلممان داده را پاسخ می دهمنحوه استفاده از کتاب ابی در هفته اول تمام تست های ان مبحث را حل میکن...
 • فاطمه دلفانی
  فاطمه دلفانی - روش مطالعه درس فیزیک 1 دهم تجربی (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )
  من در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ می دهممن در این درس ابتدا تمرین ها و مثال های کتاب درسی را به طور کامل حل میکنمبعد از آن به کمک کتاب آبی کانون سوالات کنکور سراسری یا سوالات آزمون های گذشته و سوالات تالیفی این کتاب را چندین بار حل میکنم.آنچهدر این روش تاثیر زیادی دارد تکرار سوالات است که کمک زی...
 • ارشیا حاتمی‌زاده
  ارشیا حاتمی‌زاده - روش مطالعه درس ریاضی 1 دهم (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )
  چند از ده من در این درس، 10 از 10 است.من در اینروش ابتدا از کتاب درسی شروع می کنم.تمامی مثال های ساده و متوسط کتاب درسی راحل میکنم.سپس به حل مسایل تشریحی از کتاب پرتکرار می پردازم.برای تسلط بر موضوع دو تا مجموعه بیست سوالی از کتاب سه سطحی حل می کنم.
مشاهده کلکسیون روش های مطالعه