دهم ریاضی

کلکسیون روش های مطالعه

 • اميرحسين مومنى
  اميرحسين مومنى - روش مطالعه درس فارسی 1 دهم (زمان ارسال : چهارشنبه 21 فروردین 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 6 از ده می زنم.1) ابتدا متن کتاب درسی را می خوانم.2) سپس درسنامه کتاب فارسی را می خوانم.3) یک روز قبل از آزمون کانون در مباحث مختلف تست می زنم.
 • آرميتا گنجی
  آرميتا گنجی - روش مطالعه درس فارسی 1 دهم (زمان ارسال : چهارشنبه 21 فروردین 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده می زنم.شب ها قبل از خواب به مطالعه این درس می پردازم. در بخش های مختلف روش من چنین است:لغات: برای یادگیری بهتر معانی به املا ی آن و ریشه‌ی کلمه دقت میکنم.اعلام و اشخاص: انها را حفظ نمی کنم بلکه هر شب یا در فواصل زمانی مشخص آن را مرور می کنم (از انتهای کتاب...
 • سيد اميرعلى نقيب زاده
  سيد اميرعلى نقيب زاده - روش مطالعه درس فارسی 1 دهم (زمان ارسال : چهارشنبه 21 فروردین 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 6 از ده می زنم.1) ابتدا کتاب را به صورت سطحی می خوانم،2) سپس لغت های آخر کتاب را می خوانم،3) و از کتاب آبی کانون تست کار می کنم که ببینم کجا مطالب را جا انداختم و همچنین تست های غلط و مهم را برای مرورهای بعدی مارک دار می کنم.
 • عرفان اخوان بيطرف
  عرفان اخوان بيطرف - روش مطالعه درس عربی زبان قرآن 1 دهم (زمان ارسال : چهارشنبه 21 فروردین 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده می زنم.در درس عربی ابتدا لغات درس را حفظ کرده و قواعد را از روی جزوه می خوانم. سپس از متن کتاب قواعد مرتبط را پیدا کرده و همزمان ترجمه می کنم. با این کار تسلط من به قواعد و همزمان ترجمه ی متن بیشتر می شود. در درس عربی من سوالات کتاب جامع را حل می کنم و پیش...
 • آيدا عنایتی فرد
  آيدا عنایتی فرد - روش مطالعه درس فارسی 1 دهم (زمان ارسال : چهارشنبه 21 فروردین 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 6 از ده می زنم.در این درس:1) ابتدا متن درس را می خوانم و لغت های مهم و املاهای مهم را استخراج می کنم.2) سپس تست می زنم و به بررسی پاسخ تشریحی می پردازم.
 • فرزاد وزیری
  فرزاد وزیری - روش مطالعه درس شیمی 1 دهم (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )
  در این درس چند از ده خود را از 5 به 8 افزایش دادم.من در درس شیمی آزمون به آزمون بهتر شده ام و پیش بینی می کنم که با برنامه ای که در پیش گرفته ام پیشرفت بیشتری داشته باشم.پیشروی من در این درس هماهنگ شدن با برنامه ی راهبردی کانون است.در ابتدا به اشتباه گاهی با برنامه ی مدرسه و گاهی کانون پیش می رفت...
 • امیر محمد                                                         سلامت منش
  امیر محمد سلامت منش - روش مطالعه درس فیزیک 1 دهم ریاضی (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )
  روش مطالعاتی درس فیزیک : ابتدا مانند همه دروس تخصصی بر جزوه و کتاب درسی ام مسلط میشوم. تک تک مفاهیم و سوالات را هر چند ساده تکرار میکنم و مجددا خودم حل میکنمسپس از اول مواردی که مشکل داشتم را باز نیز تکرار میکنم سپس خلاصه برداری ام را از نکات فرمول ها و مفاهیم انجام میدهم و بعد اشکالاتی که برایم ...
 • محمد اعتمادفرد
  محمد اعتمادفرد - روش مطالعه درس فیزیک 1 دهم ریاضی (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )
  چند از ده من دراین درس، 9 از 10 است.در این درس پس از این که جزوه ی معلم و درسنامه های مربوطه را می خوانم، تمرین های کتاب را بررسی می نمایمسپس تعداد زیادی تست حل می کنم.پس از معرفی یکی از دوستان با کتاب آبی کانون آشنا شدم و پس از آن، پیشرفت نسبتا خوبی را در این درس داشتم.در این درس، تعداد زیادی تس...
 • امین رضا خورشیدی
  امین رضا خورشیدی - روش مطالعه درس شیمی 1 دهم (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )
  درس:شیمی1من در آزمون های کانون به طور میانگین به7سوال از 10 سوال درس شیمی1پاسخ می دهم. یکی از دلایل بالا بودنم درصدم توجه به درس در کلاس و تدریس خوب معلم و سپس مطالعه درسی که تدریس می شود در همان روز است که به من کمک می کند توضیحات معلم فراموش نشود.
مشاهده کلکسیون روش های مطالعه