یازدهم علوم انسانی

جدیدترین مطالب یازدهم علوم انسانی

کلکسیون روش های مطالعه

 • مینا عظیمی
  مینا عظیمی - روش مطالعه درس تاریخ 2 يازدهم انسانى (زمان ارسال : دوشنبه 6 اسفند 1397 )
  من از کتاب جامع تاریخ استفاده میکنم .از مهمترین دلایلی که از این کتاب باعث شده استفاده کنم این است که مجموعه کامل از دروس است و در کنار درس نامه هردرس سوال تشریحی و تستی نیز وجود دارد.در مدرسه با معلم مشارکت دارم و حتما نکته برداری کرده و طبق برنامه راهبردی پیش میروم.بعد از اتمام دروس ، درسنامه ر...
 • صبا مرادی
  صبا مرادی - روش مطالعه درس جغرافیا 2 يازدهم (زمان ارسال : پنج شنبه 27 تیر 1398 )
  ابتدا متن درسی را که می خوانم . حتما خلاصه نویسی هم انجام می دهم و بعد برای خواندن نقشه های کتاب نکات مهم ان را یادداشت میکنم.سپس تست های کتاب جامع کانون را حل میکنم.مهم ترین عاملی که بهم کمک می کند تا مطالب فراموش نکنم همان خلاصه نویسی ها است.
 • میلاد کریمیان
  میلاد کریمیان - روش مطالعه درس جغرافیا 2 يازدهم (زمان ارسال : دوشنبه 6 اسفند 1397 )
  در این درس چند از ده خود را از 4 به 8 افزایش دادم.ابتدا کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم.سپس از کتاب های آبی و کنکور سالهای گذشته برای تست زدن استفاده کنم و نکته همه تست ها را در یک دفتر یادداشت خواهم کرد و کنار خلاصه ها دسته بندی می­کنم .درس جغرافیا را خلاصه نویسی میکنم و این خلاصه ها را د...
 • زهرامهسا کهبند
  زهرامهسا کهبند - روش مطالعه درس جغرافیا 2 يازدهم (زمان ارسال : دوشنبه 6 اسفند 1397 )
  در این درس ابتدا متن کتاب درسی را مطالعه می کنم. از روش نقاشی و تصویر سازی استفاده میکنم . حاشیه نویسی را به طور کامل انجام می دهم.سپس از روی کتاب آبی تست می زنم. تست های مهم را نشان دار می کنم.
 • سارینا آشفته
  سارینا آشفته - روش مطالعه درس روانشناسی يازدهم انسانى (زمان ارسال : دوشنبه 6 اسفند 1397 )
  این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.در این درس ابتدا متن کتاب درسی را با دقت می خوانم. سپس جزوه دبیر را می خوانم مطالب مهم را در دفترچه ای جداگانه خلاصه نویسی می کنم. برای تسلط بیشتر همان روز از روی کتاب آبی کانون آموزشی حل می کنم .
 • زهره صیامی
  زهره صیامی - روش مطالعه درس روانشناسی يازدهم انسانى (زمان ارسال : دوشنبه 6 اسفند 1397 )
  این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.پیش از کلاس به پیش خوانی میپردازم. همچنین در همان روز درس داده شده را میخوانم. معمولا دو روز بعد به حل تست های همان درس از روی کتاب آبی کانون می پردازم.از ویژگی های مهم کتاب آبی کانون شناسنامه دار و پیمانه ای بودن آن و پاسخنامه تشریحی مناسب است.
 • حسین فلاح نژاد
  حسین فلاح نژاد - روش مطالعه درس روانشناسی يازدهم انسانى (زمان ارسال : دوشنبه 6 اسفند 1397 )
  من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.ابتدا متن کتاب درسی را یاد می گیرم. سپس نصف تست های کتاب سه سطحی را پاسخ می دهم و روز بعد بقیه تست ها را پاسخ می دهم.
 • فائزه اصغریان
  فائزه اصغریان - روش مطالعه درس روانشناسی يازدهم انسانى (زمان ارسال : دوشنبه 6 اسفند 1397 )
  ابتدا کتاب درسی و سپس یادداشت هایی که از توضیح دبیر در کلاس برداشته ام را مطالعه می کنم.سپس درسنامه کتاب جامع روانشناسی قلمچی را به دلیل خلاصه برداری و نکته یابی درس مطالعه میکنم. در نهایت برای آزمون خودم از تست های این کتاب استفاده میکنم.
 • فائزه محسن آبادی
  فائزه محسن آبادی - روش مطالعه درس روانشناسی يازدهم انسانى (زمان ارسال : دوشنبه 6 اسفند 1397 )
  من ابتدا در سرکلاس با دقت به صحبت های دبیر گوش می کنم واز صحبت های ایشان یادداشت برداری می کنم.در همان روز در خانه این درس را دوباره می خوانم وبرای خود خلاصه نویسی می کنم.تمرینهای تشریحی مبحث را از کتاب جامع روان شناسی حل می کنم .در پنج شنبه وجمعه از کتاب جامع روان شناسی تست حل می کنم.
مشاهده کلکسیون روش های مطالعه