ايوان غرب

 • تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهر ايوان غرب 15همه روش های مطالعه
 • آرین مهتابی از شهر ايوان غرب- روش مطالعه درس زیست شناسی 1 دهم تجربی
  من این درس را 6 از 10 پاسخمیدهم.در بین تمام دروس اختصاصی ام ، درس زیست شناسی در اولویت بود و اکثر وقت خودم را برای آن گذاشتم. 1)مهم ترین منبع من در این درس کتاب درسی بود. من در این درس ابتدا کتاب درسی 2 مرتبهمطالعه می کردمکه بار اول روزنامه وار و بار دوم با دقت بیشتر بود.2)بلافاصله پس از مطالعه ­ی کتاب درسی، از روی کتاب تستم تعدادزیادی تست حل می کردم و در نتیجه ذهن شفاف تری نسبت به آن قسمت پیدا می کردم.4)تستها را یک به یک حل می کردم و برای هر کدام پاسخنامه را به طور دقیق می خواندم و نکات را یادداشت می‌کردم..مشاهده کلکسیون روش مطالعه درس زیست شناسی 1 دهم تجربی
 • سارا محمدی از شهر ايوان غرب- روش مطالعه درس زیست شناسی 1 دهم تجربی
  من این درس را 7 از 10پاسخ می‌دهم.1) ابتدا کتاب درسی را به طور کامل بررسی می کردم.2)پس از مطالعه­ ی متن کتاب درسی، حدود 50 تست از هر مبحث حل می کردم.3)در هنگام حل سوالات، نکات مهم آن ها را در برگه ای یادداشت می کردم. 4)آزمون های برنامه ای را بررسی می کردم . این کار باعث شد اشکالات و اشتباهاتم را شناسایی و برطرف کنم.مشاهده کلکسیون روش مطالعه درس زیست شناسی 1 دهم تجربی
 • زهرا کیانی تبار از شهر ايوان غرب- روش مطالعه درس ادبيات
  در این درس در ابتدا حدود 7 از ده پاسخ می دادم اما توانستم با تغییر روش مطالعه خود به موضوعی پیشرفت چشم گیری داشته باشم.در این درس ابتداقرابتوسپس آرایه را می‌خوانم. در این مباحث در هنگام تدریس دبیر با دقت به درس گوش می دهم و دید اولیه نسبت به درس پیدا می کنم.سپس جزوه و کتاب درسی را می خوانم و سپس از روی کتاب آبی کانون تست می‌زنم. در هنگام تست‌زنی سؤالات مهم را نشان‌دار می کنم و پاسخ تشریحی آن‌ها را می‌خوانم و نکات آن را وارد کتاب درسی می کنم.برای جمع‌بندی مطالب از کتاب زرد عمومی استفاده می کنم.مشاهده کلکسیون روش مطالعه درس ادبيات
 • از شهر ايوان غرب- روش مطالعه درس دوازدهم تربيت بدنى
  روش مطالعه: ادبیاتدر این درس در ابتدا حدود 7 از ده پاسخ می دادم.اما توانستم با تغییر روش مطالعه خود به موضوعی پیشرفت چشم گیری داشته باشم در این درس ابتدا قرابت و سپس آرایه را می خوانم.در این دروس در هنگام تدریس دبیر با دقت به درس گوش می دهم و دید اولیه نسبت به درس پیدا می کنم. سپس جزوه و کتاب درسی را می خوانم و سپس از روی کتاب آبی کانون تست می زنم. در هنگام تست زنی سوالات مهم را نشان دار می کنم و پاسخ تشریحی آن ها را می خوانم و نکات آن را وارد کتاب درسی می کنم.برای جمع بندی مطالب از کتاب زرد عمومی استفاده می کنم.مشاهده کلکسیون روش مطالعه درس دوازدهم تربيت بدنى
 • سپیده عباسی از شهر ايوان غرب- روش مطالعه درس شیمی 2 يازدهم
  من در این درس 7 از 10 پاسخ میدهمدر این درس ابتدا متن کتاب درسی را مطالعه می کنم و سپس درسنامه را می خوانم و تست می زنم.هر تست را تحلیل می کنم و نکات مهم آن را یادداشت می کنم.قبل از آزمون نکات مهم را مرور می کنم و تعدادی تست حل می کنممشاهده کلکسیون روش مطالعه درس شیمی 2 يازدهم
 • از شهر ايوان غرب- روش مطالعه درس دوازدهم حسابدارى
  روش مطالعه: ادبیاتدر این درس در ابتدا حدود 7 از ده پاسخ می دادم.اما توانستم با تغییر روش مطالعه خود به موضوعی پیشرفت چشم گیری داشته باشم در این درس ابتدا قرابت و سپس آرایه را می خوانم.در این دروس در هنگام تدریس دبیر با دقت به درس گوش می دهم و دید اولیه نسبت به درس پیدا می کنم. سپس جزوه و کتاب درسی را می خوانم و سپس از روی کتاب آبی کانون تست می زنم. در هنگام تست زنی سوالات مهم را نشان دار می کنم و پاسخ تشریحی آن ها را می خوانم و نکات آن را وارد کتاب درسی می کنم.برای جمع بندی مطالب از کتاب زرد عمومی استفاده می کنم.مشاهده کلکسیون روش مطالعه درس دوازدهم حسابدارى
سایر مقالات 

مقالات پشتیبان ها و مدیران ايوان غرب

مشاوره  /   مقالات مشاوره اییکشنبه 27 فروردین 1396
با بالا رفتن مقطع درسی و افزایش حجم درس‌ها، زمان ارزش دوچندان می‌یابد و افزایش کیفیت مطالعه، ضروری است.
نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 27 اردیبهشت 1398 در ايوان غرب

کنکوری ها
 • چهارم رياضي
  محمد امیر خانی
 • چهارم تجربي
  امیر حسین حیدرنژادی
 • دوازدهم تجربي
  فاطمه احمدی
 • دوازدهم تجربي
  شادی فرامرزی
 • دوازدهم تجربي
  کیمیا قاسمی
 • چهارم تجربي
  نیما صادقی
 • چهارم تجربي
  زهرا احمدی
 • دوازدهم تجربي
  زهرا کیانی تبار
 • دوازدهم تجربي
  محمد هادی صادقی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های ايوان غرب

حامد حیدرنژاد
طاهره حیدرنژاد
فروغ عزیزی
آمنه صادقی
علی رضا نرگسی