معرفی معتمدین بورسیه بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی


معتمدین دانش آموزان بورسیه را در سراسر کشور شناسایی و به بنیاد قلم چی معرفی می کنند .

استان :
شهر :
بر روی نام معتمد کلیک کنید

حیدر هواسی

ايلام

اركوازملكشاهي

سعید افروز

گيلان

كلاچاي و رحيم آباد