نمونه سوال امتحانی


تاریخامتحانتعداد دانلود
1395/06/17امتحان نهایی عربی 3 شهریور 95+پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي )
2426
1395/06/17امتحان نهایی زبان فارسی 3 انسانی شهریور 95+پاسخ
( سوم انسانى )
951
1395/06/15امتحان نهایی زبان فارسی شهریور 95+پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي )
1998
1395/06/15امتحان نهایی فلسفه و منطق شهریور 95+پاسخ
( سوم انسانى )
1134
1395/06/13امتحان نهایی حسابان شهریور 95+پاسخ
( سوم رياضي )
1735
1395/06/13امتحان نهایی ریاضی 3 تجربی شهریور 95+پاسخ
( سوم تجربي )
3194
1395/06/13امتحان نهایی ریاضی 3 انسانی شهریور 95 + پاسخ
( سوم انسانى )
1017
1395/06/10امتحان نهایی زبان فارسی سوم انسانی شهریور 95+پاسخ
( سوم انسانى )
1505
1395/06/10امتحان نهایی زمین شناسی شهریور 95+پاسخ
( سوم تجربي )
2226
1395/06/10امتحان نهایی هندسه شهریور 95+پاسخ
( سوم رياضي )
1424
1395/06/08امتحان نهایی زبان انگلیسی شهریور 95+ پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي,سوم انسانى )
2422
1395/06/08امتحان نهایی زبان فارسی شهریور 95+پاسخ
( چهارم رياضي,چهارم تجربي,چهارم انساني )
1129
1395/06/06امتحان نهایی حساب دیفرانسیل و انتگرال شهریور 95+پاسخ
( چهارم رياضي )
1010
1395/06/06امتحان نهایی زیست شناسی شهریور 95+پاسخ
( چهارم تجربي )
1452
1395/06/06امتحان نهایی عربی اختصاصی انسانی شهریور 95+پاسخ
( چهارم انساني )
531
1395/06/04امتحان نهایی آرایه های ادبی شهریور 95 + پاسخ
( سوم انسانى )
925
1395/06/04امتحان نهایی ادبیات فارسی شهریور 95 + پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي )
2136
1395/06/03امتحان نهایی ادبیات فارسی انسانی شهریور 95 +پاسخ
( چهارم انساني )
700
1395/06/03امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان شهریور 95+پاسخ
( سوم انسانى )
1562
1395/06/03امتحان نهایی جبر و احتمال شهریور 95 +پاسخ
( سوم رياضي )
1623
1395/06/03امتحان نهایی زیست شناسی شهریور 95 + پاسخ
( سوم تجربي )
3813
1395/06/03امتحان نهایی فیزیک ریاضی شهریور 95 +پاسخ
( چهارم رياضي )
1017
1395/06/03امتحان نهایی فیزیک تجربی شهریور 95 +پاسخ
( چهارم تجربي )
1561
1395/06/01امتحان نهایی دین و زندگی 1 شهریور 95 + پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي,سوم انسانى )
2014
1395/06/01امتحان نهایی معارف پیش دانشگاهی شهریور 95+ پاسخ
( چهارم رياضي,چهارم تجربي,چهارم انساني )
1004

برای مشاهده ی نمونه سوال امتحانی و پاسخ امتحان نهایی هنرستان از منوی سمت راست ، گروه مورد نظر را انتخاب کنید.

    نظر خود را بنویسید ...

نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید