کانون فرهنگی آموزش - قلم چی
نمونه سوال های امتحانی

مقطع موردنظر را انتخاب کنید

تعداد بازدید :

نمونه سوال های امتحانی و امتحانات نهایی


برای مشاهده نمونه سوالات امتحانی ویژه آمادگی امتحانات نیم سال اول و پاسخ امتحان نهایی سالهای گذشته ، از منوی سمت راست مقطع خود را انتخاب کنید
تاریخامتحانتعداد دانلود
27 دی 1393امتحان شیمی2 مدرسه شهیدمصطفی میمه ایلام
( دوم رياضي,دوم تجربي )
3095
21 دی 1393زیست شناسی (1) دی ماه 93- نمونه دولتی فارابی بوکان
( دوم تجربي )
3022
21 دی 1393امتحان فیزیک پش دی ماه 93 علی اردکانی ناحیه یک یزد
( چهارم رياضي )
844
21 دی 1393 امتحان فیزیک 1 مرند دی ماه 93
( اول دبيرستان )
3509
21 دی 1393امتحان علوم هشتم دی ماه 93 دبیرستان غیر دولتی بحرالعلوم قم
( هشتم )
1609
20 دی 1393امتحان فارسی هشتم شهید خدادادی سنگان خواف
( هشتم )
2016
20 دی 1393امتحان فارسی هفتم مدرسه شهید خدادادی سنگان خواف
( هفتم )
1413
20 دی 1393امتحان جبر واحتمال دی ماه93 شهرستان اردکان
( سوم رياضي )
657
20 دی 1393امتحان جبر و احتمال+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( سوم رياضي )
1189
20 دی 1393امتحان جبر و احتمال+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( سوم رياضي )
990
20 دی 1393امتحان جبر و احتمال+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( سوم رياضي )
890
20 دی 1393امتحان جبر و احتمال+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( سوم رياضي )
933
20 دی 1393امتحان جبر و احتمال+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( سوم رياضي )
1072
20 دی 1393امتحان جبر و احتمال+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( سوم رياضي )
1541
20 دی 1393امتحان حسابان دبیرستان فرهیختگان -دی ماه 93
( سوم رياضي )
431
20 دی 1393امتحان ریاضی هشتم دوره اول مدرسه شهدای هویزه شهرستان ساوه-دی ماه 93
( هشتم )
776
20 دی 1393امتحان ریاضی هفتم مدرسه هویزه ساوه-دی ماه 93
( هفتم )
733
20 دی 1393امتحان ریاضی هشتم مدرسه شهید انوری
( هشتم )
710
20 دی 1393ریاضی پنجم دبستان قائم آل محمدعشایری سیرجان دی93
( پنجم دبستان )
4569
20 دی 1393سوال ریاضی عمومی پایانی دی ماه سالتحصیلی 94-93
( چهارم تجربي )
679
20 دی 1393امتحان ریاضی 1 دبیرستان نمونه تربت حیدریه - دی ماه
( اول دبيرستان )
1406
20 دی 1393امتحان ریاضی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( چهارم تجربي )
895
20 دی 1393امتحان ریاضی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( چهارم تجربي )
899
20 دی 1393امتحان ریاضی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( چهارم تجربي )
1024
20 دی 1393امتحان ریاضی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( چهارم تجربي )
956
20 دی 1393امتحان ریاضی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( چهارم تجربي )
1125
20 دی 1393امتحان ریاضی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( چهارم تجربي )
1658
20 دی 1393ریاضی هفتم مدرسه شهید انوری-دی ماه 93
( هفتم )
957
20 دی 1393ریاضی 3تجربی تیز هوشان بهشتی خلخال
( سوم تجربي )
576
20 دی 1393امتحان ریاضی 3 دی ماه شهرستان اردکان
( سوم تجربي )
578
20 دی 1393امتحان ریاضی3+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( سوم تجربي )
1075
20 دی 1393امتحان ریاضی3+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( سوم تجربي )
994
20 دی 1393امتحان ریاضی3+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( سوم تجربي )
931
20 دی 1393امتحان ریاضی3+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( سوم تجربي )
887
20 دی 1393امتحان ریاضی3+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( سوم تجربي )
1116
20 دی 1393امتحان ریاضی3+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( سوم تجربي )
1882
20 دی 1393زیست شناسی پیش دانشگاهی دبیرستان فراغی گنبدکاووس- دی ماه
( چهارم تجربي )
345
20 دی 1393امتحان زیست شناسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( دوم تجربي )
1296
20 دی 1393امتحان زیست شناسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( دوم تجربي )
1456
20 دی 1393امتحان زیست شناسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( دوم تجربي )
1340
20 دی 1393امتحان زیست شناسی -دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( دوم تجربي )
1338
20 دی 1393امتحان زیست شناسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( دوم تجربي )
1994
20 دی 1393امتحان زیست شناسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( دوم تجربي )
2590
20 دی 1393امتحان علوم زیستی دی ماه 93 - دبیرستان رستگاران
( اول دبيرستان )
4629
20 دی 1393امتحان زیست2 مدرسه واثقی گرگان-دی ماه93
( سوم تجربي )
433
20 دی 1393امتحان زیست 2 مصلی نژاد تبادکان - دی93
( سوم تجربي )
486
20 دی 1393زیست شناسی سوم تجربی - نمونه دولتی فارابی بوکان
( سوم تجربي )
790
20 دی 1393زیست سوم تجربی دبیرستان هوشمند ساری
( سوم تجربي )
4386
20 دی 1393امتحان شیمی 1 دی ماه 93 تیزهوشان ناحیه 2 تبریز
( اول دبيرستان )
1912
20 دی 1393امتحان شیمی اول جعفرآباد-دی ماه
( اول دبيرستان )
557
20 دی 1393امتحان شیمی 4 مدرسه منتظری نجف آباد- دی 93
( چهارم تجربي )
384
20 دی 1393امتحان شیمی 3 دبیرستان نمونه شهید رجایی دی ماه 93
( سوم رياضي )
1259
20 دی 1393امتحان عربی هشتم مدرسه نمونه آینده سازان قاین– دی ماه 93
( هشتم )
655
20 دی 1393عربی 3ریاضی و تجربی دی 93 -ثریا افتادگان-شیراز
( سوم رياضي,سوم تجربي )
2656
20 دی 1393امتحان عربی 1 دبیرستان نمونه دولتی علامه اقبال لاهوری شیراز
( اول دبيرستان )
4961
20 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( دوم انساني )
623
20 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( سوم انسانى )
478
20 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( سوم انسانى )
560
20 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( دوم انساني )
805
20 دی 1393سوال فیزیک جهارم تجربی فریدن ابوالقاسم کریمی
( چهارم تجربي )
301
20 دی 1393سوال فیزیک چهارم ریاضی فریدن ابوالقاسم کریمی
( چهارم رياضي )
254
20 دی 1393امتحان فیزیک 3 تجربی فریدن -دی 93 ابوالقاسم کریمی
( سوم تجربي )
736
20 دی 1393امتحان گسسته+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( چهارم رياضي )
637
20 دی 1393امتحان گسسته+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( چهارم رياضي )
559
20 دی 1393امتحان گسسته+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( چهارم رياضي )
625
20 دی 1393امتحان گسسته - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( چهارم رياضي )
624
20 دی 1393امتحان گسسته+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( چهارم رياضي )
982
20 دی 1393امتحان گسسته+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( چهارم رياضي )
990
20 دی 1393امتحان هندسه دی ماه93 دبیرستان تیزهوشان شاکر اردکان
( دوم رياضي,دوم تجربي )
2200
20 دی 1393امتحان هندسه تحلیلی دی ماه 93 -حکیم نظامی نیشابور
( چهارم رياضي )
575
20 دی 1393امتحان ریاضی 1 مدرسه روزبه طبس-دی ماه 93
( اول دبيرستان )
538
20 دی 1393امتحان فیزیک 1 مدرسه نمونه دولتی سوره شهرستان آبیک
( اول دبيرستان )
1469
20 دی 1393امتحان علوم هشتم مدرسه نمونه یزدی سبزوار
( هشتم )
465
20 دی 1393امتحان جغرافیا + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( چهارم انساني )
569
20 دی 1393امتحان جغرافیا + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( چهارم انساني )
493
20 دی 1393امتحان جغرافیا + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( چهارم انساني )
512
20 دی 1393امتحان جغرافیا + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( چهارم انساني )
826
20 دی 1393امتحان آمار+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( دوم رياضي )
1000
20 دی 1393امتحان آمار+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( دوم رياضي )
964
20 دی 1393امتحان آمار+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( دوم رياضي )
964
20 دی 1393امتحان آمار+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( دوم رياضي )
1181
20 دی 1393امتحان آمار+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( دوم رياضي )
1353
20 دی 1393امتحان آمار+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( دوم رياضي )
2048
20 دی 1393امتحان زبان فارسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( اول دبيرستان )
3411
20 دی 1393امتحان زبان فارسی1 + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموز
( اول دبيرستان )
3417
20 دی 1393امتحان زبان فارسی - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( اول دبيرستان )
4094
20 دی 1393امتحان زبان فارسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( اول دبيرستان )
4705
20 دی 1393امتحان زبان فارسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( اول دبيرستان )
5555
20 دی 1393امتحان زبان فارسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( اول دبيرستان )
7898
20 دی 1393امتحان پیام های آسمانی هشتم مدرسه باقرالعلوم قیروکارزین-دی ماه 93
( هشتم )
1324
20 دی 1393امتحان پیام های آسمانی هفتم مدرسه باقرالعلوم قیروکارزین-دی ماه 93
( هفتم )
1562
20 دی 1393هدیه های آسمان سوم دبستان قائم آل محمد سیرجان-دی93
( سوم دبستان )
5157
19 دی 1393علوم چهارم دبستان قائم ال محمدعشایری سیرجان-دی93
( چهارم دبستان )
3073
19 دی 1393نمونه سوال آمار و مدل سازی دبیرستان شهیدان عبدالهی
( سوم تجربي,دوم رياضي,دوم انساني )
3029
18 دی 1393جبرو احتمال دی ماه 93 دبیرستان معنوی ناحیه دو ارومیه
( سوم رياضي )
549
18 دی 1393امتحان ریاضی هشتم مدرسه مجلسی اصفهان – دی ماه 93
( هشتم )
1711
18 دی 1393ریاضی3 مدرسه آزادی بوکان-دی ماه 93
( سوم تجربي )
628
18 دی 1393امتحان ریاضی3 مدرسه آزادی بوکان-دی ماه93
( سوم تجربي )
623
18 دی 1393امتحان زبان انگلیسی سوم دبیرستان علوم و معارف اسلامی زاهدان-دی ماه 93
( سوم رياضي,سوم تجربي,سوم انسانى )
1316
18 دی 1393نمونه سوال امتحانی فیزیک 3 دبیرستان رضوان شهرستان شوط
( سوم تجربي )
451
18 دی 1393نمونه سوالات جغرافی دوم وسوم علوم انسانی
( سوم انسانى,دوم انساني )
645
18 دی 1393امتحان آمار و مدل سازی مدرسه استعداد های ناب صالحین آبادان - دیماه 93
( دوم رياضي )
64065
18 دی 1393مطالعات اجتماعی4دبستان قائم آل محمد-دی ماه 93
( چهارم دبستان )
6002
17 دی 1393امتحان ادبیات فارسی1دبیرستان نواب صفوی-دی ماه93
( اول دبيرستان )
3183
17 دی 1393امتحان ادبیات 2 فریدونکنار
( دوم رياضي )
1198
17 دی 1393امتحان ادبیات 1 فریدونکنار - دی ماه 93
( اول دبيرستان )
5752
17 دی 1393امتحان حسابان دبیرستان امام حسن تربت حیدریه - دی ماه
( سوم رياضي )
367
17 دی 1393امتحان ریاضی هفتم مدرسه هدایت داراب- دی ماه 93
( هفتم )
517
17 دی 1393سوال ریاضی دو پایانی دی ماه سالتحصیلی 94-93
( دوم تجربي )
1006
17 دی 1393زبان انگلیسی سال دوم نوبت اول دی ماه 93
( دوم تجربي )
1480
17 دی 1393امتحان زبان فاطمه زهرا اران و بیدگل-دی ماه 93
( هشتم )
2053
17 دی 1393زیست شناسی و آزمایشگاه (1) دبیرستان فراغی گنبدکاووس- دی ماه
( دوم تجربي )
339
17 دی 1393شیمی چهارم دی 93
( چهارم تجربي )
739
17 دی 1393شیمی دوم نمونه صدرا آشخانه دی 93
( دوم تجربي )
1692
17 دی 1393شیمی اول دبیرستان دی 93
( اول دبيرستان )
2492
17 دی 1393امتحان شیمی 2 مدرسه فرزانگان زرند - دی ماه 93
( دوم تجربي )
762
17 دی 1393امتحان شیمی 2 دبیرستان ولیعصر(عج)- دی ماه 93
( دوم رياضي,دوم تجربي )
1106
17 دی 1393سوالات شیمی 3 دبیرستان غیر دولتی امین
( سوم تجربي )
584
17 دی 1393شیمی سوم دی 93 نمونه صدرا آشخانه
( سوم تجربي )
900
17 دی 1393ازمون شیمی 3 دی ماه 93 فرزانگان بهشهر
( سوم رياضي,سوم تجربي )
1713
17 دی 1393عربی2 اندیشه نوین-اهر-پناهی
( دوم تجربي )
939
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( سوم رياضي,سوم تجربي )
3154
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( دوم رياضي,دوم تجربي )
2508
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( اول دبيرستان )
3801
17 دی 1393امتحان عربی (ب)+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( اول دبيرستان )
3937
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( سوم رياضي,سوم تجربي )
34020
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( دوم رياضي,دوم تجربي )
2571
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( اول دبيرستان )
3811
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( سوم رياضي,سوم تجربي )
1870
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( دوم رياضي,دوم تجربي )
2356
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( اول دبيرستان )
4074
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( سوم رياضي,سوم تجربي )
2328
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( دوم رياضي,دوم تجربي )
3063
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( اول دبيرستان )
5390
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( اول دبيرستان )
6146
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( دوم رياضي,دوم تجربي )
3320
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( سوم رياضي,سوم تجربي )
2413
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( سوم رياضي,سوم تجربي )
3034
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( دوم رياضي,دوم تجربي )
5072
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( اول دبيرستان )
9328
17 دی 1393فیزیک چهارم دی ماه 93 -شهیدبهشتی گهرو
( چهارم رياضي )
960
17 دی 1393فیزیک 3 تجربی دی ماه 93 شهیدبهشتی گهرو
( سوم تجربي )
1275
17 دی 1393امتحان هندسه 1 دی ماه 93 عفت و معرفت
( دوم تجربي )
944
17 دی 1393سوال ریاضی یک پایانی دی ماه سالتحصیلی 94-93
( اول دبيرستان )
2552
17 دی 1393فیزیک اول دبیرستان دی ماه 93 -شهیدبهشتی گهرو
( اول دبيرستان )
4620
17 دی 1393امتحان فیزیک 1 دبیرستان حامی بوکان – دی ماه 93
( اول دبيرستان )
5937
17 دی 1393امتحان تاریخ شناسی+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( چهارم انساني )
637
17 دی 1393امتحان تاریخ شناسی+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( چهارم انساني )
590
17 دی 1393امتحان تاریخ شناسی+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( چهارم انساني )
826
17 دی 1393امتحان جغرافیا + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( سوم انسانى )
818
17 دی 1393امتحان جغرافیا + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( سوم انسانى )
1343
17 دی 1393امتحان جغرافی پنجم-دی ماه 93
( پنجم دبستان )
3134
17 دی 1393امتحان آمار+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( دوم انساني )
727
17 دی 1393امتحان آمار+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( دوم انساني )
825
17 دی 1393امتحان فلسفه پیش مدرسه ی نمونه دولتی امام محمد باقر(ع) منطقه 4 تهران
( چهارم انساني )
678
17 دی 1393امتحان قرآن هفتم مدرسه باقرالعلوم قیروکارزین-دی ماه 93
( هفتم )
916
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی هشتم مدرسه فرهنگ رمشک.دی ماه 93
( هشتم )
5180
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( سوم رياضي,سوم تجربي )
2668
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( دوم رياضي,دوم تجربي )
2237
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( اول دبيرستان )
6645
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( چهارم رياضي,چهارم تجربي,چهارم انساني )
2465
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( سوم رياضي,سوم تجربي,سوم انسانى )
2708
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( چهارم رياضي,چهارم تجربي )
1842
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( دوم رياضي,دوم تجربي )
2048
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( اول دبيرستان )
8393
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( اول دبيرستان )
3246
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد
( اول دبيرستان )
3322
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد
( دوم رياضي,دوم تجربي )
2232
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( دوم رياضي,دوم تجربي )
2826
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( سوم رياضي,سوم تجربي )
1804
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد
( سوم رياضي,سوم تجربي )
2425
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد
( چهارم رياضي,چهارم تجربي )
1780
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( چهارم رياضي,چهارم تجربي,چهارم انساني )
2509
16 دی 1393زبان 2شهید مدنی همدان
( دوم رياضي,دوم تجربي )
1055
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( چهارم رياضي,چهارم تجربي,چهارم انساني )
3014
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( چهارم رياضي,چهارم تجربي )
3017
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( سوم رياضي,سوم تجربي )
1631
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( سوم رياضي,سوم تجربي )
2177
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( سوم رياضي,سوم تجربي,سوم انسانى )
3731
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( دوم رياضي,دوم تجربي )
1882
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( دوم انساني )
681
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( دوم رياضي,دوم تجربي )
1961
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( دوم رياضي,دوم تجربي,دوم انساني )
3795
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( اول دبيرستان )
3461
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( اول دبيرستان )
4154
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( اول دبيرستان )
6061
16 دی 1393امتحان شیمی1 دبیرستان فاروق اعظم سیب-دی ماه 93
( اول دبيرستان )
1915
16 دی 1393امتحان شیمی3 دبیرستان کوثر سیب
( سوم تجربي )
646
16 دی 1393امتحان عربی سوم انسانی دماه 93
( سوم انسانى )
488
16 دی 1393امتحان عربی هشتم مدرسه شهید جعفری قیه باشی دی 93
( هشتم )
1741
16 دی 1393امتحان فیزیک 3 دبیرستان دانشگاه صنعتی اصفهان- دی ماه 93
( سوم رياضي )
773
16 دی 1393امتحان فیزیک1 دبیرستان علی ابن موسی الرضا(ع)-دی ماه93
( اول دبيرستان )
2519
16 دی 1393آزمون عملکردی علوم ششم - دی ماه 93
( ششم دبستان )
4278
16 دی 1393روانشناسی
( سوم انسانى )
516
16 دی 1393آزمون فارس هشتم مدرسه حمزه ازگله- دی ماه 93
( هشتم )
2680
16 دی 1393آزمون فارس هفتم
( هفتم )
1159
15 دی 1393امتحان ادبیات 3 دبیرستان بهارستان تبریز
( سوم رياضي,سوم تجربي )
777
15 دی 1393ادبیات فارسی دوم انسانی دبیرستان حمید حسینی
( دوم انساني )
469
15 دی 1393امتحان ادبیات فارسی3
( سوم انسانى )
425
15 دی 1393امتحان ادبیات تخصصی - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( چهارم انساني )
1202
15 دی 1393امتحان ادبیات اختصاصی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( چهارم انساني )
14995
15 دی 1393امتحان ادبیا اختصاصی+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( چهارم انساني )
24289
15 دی 1393امتحان زبان انگلیسی چهارم دبیرستان پسرانه دانشگاه-زاهدان دی ماه 93
( چهارم رياضي,چهارم تجربي,چهارم انساني )
1407
15 دی 1393امتحان زبان هفتم مدرسه شهید چمران گوشه _لردگان دی ماه 93
( هفتم )
1305
15 دی 1393امتحان زیست شناسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( اول دبيرستان )
6650
15 دی 1393امتحان زیست شناسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( اول دبيرستان )
7704
15 دی 1393امتحان زیست شناسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( اول دبيرستان )
11524
15 دی 1393امتحان زیست شناسی و آزمایشگاه 1 فتح المبین تبریز - دی ماه 1393
( دوم تجربي )
1076
15 دی 1393امتحان زیست شناسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد
( اول دبيرستان )
3317
15 دی 1393امتحان زیست شناسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( اول دبيرستان )
3181
15 دی 1393امتحان زیست شناسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( اول دبيرستان )
3341
15 دی 1393امتحان زیست شناسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( اول دبيرستان )
3581
15 دی 1393امتحان زیست شناسی1+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ اموزش
( اول دبيرستان )
5153
15 دی 1393امتحان شیمی1 محمودآباد دی ماه 93
( اول دبيرستان )
7173
15 دی 1393سوالات شیمی سال چهارم نیم سال اول
( چهارم رياضي,چهارم تجربي )
1358
15 دی 1393آرمون دی ماه شیمی 3-دبیرستان هدف خوی
( سوم رياضي,سوم تجربي )
725
15 دی 1393عربی 1 شاهد اردکان -دی 93
( اول دبيرستان )
1796
15 دی 1393امتحان عربی هشتم دی ماه 93
( هشتم )
2074
15 دی 1393عربی2 دبیرستان علامه اهر-دی ماه93
( دوم تجربي )
932
15 دی 1393امتحان درس فیزیک 3 دبیرستان شهید مدنی هریس - دی ماه 93
( سوم تجربي )
1105
15 دی 1393امتحان درس فیزیک 3 دبیرستان شهید مدنی هریس - دی ماه 93
( سوم رياضي )
1234
15 دی 1393امتحان ریاضیات گسسته مدرسه تمدن بوکان-دی 93
( چهارم رياضي )
346
15 دی 1393امتحان هندسه+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( دوم رياضي,دوم تجربي )
2238
15 دی 1393امتحان هندسه+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( دوم رياضي,دوم تجربي )
2939
15 دی 1393امتحان هندسه+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( دوم رياضي,دوم تجربي )
3176
15 دی 1393امتحان هندسه - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد
( دوم رياضي,دوم تجربي )
2543
15 دی 1393امتحان هندسه+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( دوم رياضي,دوم تجربي )
3503
15 دی 1393امتحان هندسه+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( دوم رياضي,دوم تجربي )
3952
15 دی 1393امتحان هندسه+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( دوم رياضي,دوم تجربي )
5887
15 دی 1393امتحان هندسه 2 - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( سوم رياضي )
925
15 دی 1393امتحان هندسه 2+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( سوم رياضي )
1273
15 دی 1393امتحان هندسه 2+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( سوم رياضي )
1176
15 دی 1393امتحان هندسه 2+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( سوم رياضي )
1287
15 دی 1393امتحان هندسه 2 - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد
( سوم رياضي )
925
15 دی 1393امتحان هندسه 2 - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( سوم رياضي )
2244
15 دی 1393امتحان هندسه 2 - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( سوم رياضي )
1526
15 دی 1393امتحان هندسه تحلیلی+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( چهارم رياضي )
922
15 دی 1393امتحان هندسه تحلیلی- دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( چهارم رياضي )
600
15 دی 1393امتحان هندسه تحلیلی+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( چهارم رياضي )
888
15 دی 1393امتحان هندسه تحلیلی- دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد
( چهارم رياضي )
734
15 دی 1393امتحان هندسه تحلیلی+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( چهارم رياضي )
1154
15 دی 1393امتحان هندسه تحلیلی+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( چهارم رياضي )
1289
15 دی 1393امتحان هندسه تحلیلی+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( چهارم رياضي )
1582
15 دی 1393امتحان ریاضی1 مدرسه تمدن بوکان-دی ماه 93
( اول دبيرستان )
1059
15 دی 1393سؤال امتحانی فیزیک 1 دی ماه 1393
( اول دبيرستان )
2000
15 دی 1393امتحان علوم تجربی ( زیست و زمین ) مدرسه تیزهوشان سقز - دی ماه 93
( هشتم )
821
15 دی 1393امتحان علوم تجربی ( زیست و زمین ) مدرسه تیزهوشان سقز - دی ماه 93
( هفتم )
971
15 دی 1393امتحان جغرافیا + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( دوم انساني )
1022
15 دی 1393امتحان جغرافیا + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( دوم انساني )
1307
15 دی 1393امتحان زمین شناسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( سوم تجربي )
2004
15 دی 1393امتحان زمین شناسی - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( چهارم تجربي )
1697
15 دی 1393امتحان زمین شناسی - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( چهارم تجربي )
1625
15 دی 1393امتحان زمین شناسی - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( چهارم تجربي )
1831
15 دی 1393امتحان زمین شناسی - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( سوم تجربي )
1574
15 دی 1393امتحان زمین شناسی+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( سوم تجربي )
1819
15 دی 1393امتحان زمین شناسی - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد
( سوم تجربي )
2590
15 دی 1393امتحان زمین شناسی- دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد
( چهارم تجربي )
2076
15 دی 1393امتحان زمین شناسی+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( چهارم تجربي )
2580
15 دی 1393امتحان زمین شناسی+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( سوم تجربي )
2337
15 دی 1393امتحان زمین شناسی+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( چهارم تجربي )
2985
15 دی 1393امتحان زمین شناسی+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( سوم تجربي )
2413
15 دی 1393امتحان زمین شناسی+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( چهارم تجربي )
12778
15 دی 1393امتحان زمین شناسی+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( سوم تجربي )
3955
15 دی 1393امتحان زبان فارسی 1 مدرسه سعدی تبریز
( اول دبيرستان )
3086
15 دی 1393امتحان زبان فارسی3 - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( سوم انسانى )
690
15 دی 1393امتحان زبان فارسی3 + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( سوم انسانى )
862
15 دی 1393امتحان تاریخ ایران وجهان(1)مدرسه شهید توکلی_دیماه93
( دوم انساني )
370
15 دی 1393امتحان تاریخ ایران وجهان(2)مدرسه شهید توکلی_دیماه93
( سوم انسانى )
272
15 دی 1393امتحان فلسفه ی پیش مدرسه ی نمونه دولتی امام محمد باقر(ع) منطقه 4 تهران دی ماه 93
( چهارم انساني )
382
14 دی 1393امتحان ریاضی پایه چهارم انسانی دی ماه 93
( چهارم انساني )
934
14 دی 1393امتحان ریاضی سوم انسانی دبیرستان عصمت گرگان -دی ماه 93
( سوم انسانى )
300
14 دی 1393امتحان زیست 2 مدرسه فرزانگان 1 ساری
( سوم تجربي )
640
14 دی 1393امتحان شیمی اول دبیرستانمدرسه حکمت هوراند-دی ماه93
( اول دبيرستان )
1647
14 دی 1393عربی هفتم دبیرستان فرزانگان
( هفتم )
1380
14 دی 1393عربی هشتم دبیرستان شهید نصیری شهرآباد
( هشتم )
1466
14 دی 1393امتحان عربی 3مدرسه کیهان کاشان-دیماه 93
( سوم انسانى )
670
14 دی 1393امتحان جغرافیا + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( دوم رياضي,دوم تجربي )
7144
14 دی 1393امتحان علوم اجتماعی دی ماه 93
( چهارم انساني )
666
14 دی 1393امتحان آمار- دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد
( سوم تجربي )
2319
14 دی 1393امتحان آمار+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( سوم تجربي )
2564
14 دی 1393امتحان آمار+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( سوم تجربي )
2025
14 دی 1393امتحان آمار+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( سوم تجربي )
2421
14 دی 1393امتحان آمار+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( سوم تجربي )
3130
14 دی 1393تست آمار مدرسه تمدن-بوکان- میان ترم 93
( دوم انساني )
253
14 دی 1393امتحان جامعه شناسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( دوم انساني )
1177
14 دی 1393امتحان مطالعات اجتماعی مدرسه شهید صادقی نایین -دیماه 93
( هشتم )
1262
13 دی 1393امتحان ادبیات فارسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( سوم انسانى )
2546
13 دی 1393امتحان جبر و احتمال - دی 93
( سوم رياضي )
543
13 دی 1393امتحان جبر و احتمال دبیرستان رضوان لیلان دی ماه 93
( سوم رياضي )
948
13 دی 1393امتحان حسابان مدرسه شاهد دخترانه بانه
( سوم رياضي )
178
13 دی 1393امتحان حسابان مدرسه نمونه معراج تایباد-دی ماه 93
( سوم رياضي )
648
13 دی 1393امتحان حسابان دی 93 - فرزانگان تبریز
( سوم رياضي )
1747
13 دی 1393امتحان دیفرانسیل مدرسه نمونه محمدملایری-دی ماه93
( چهارم رياضي )
361
13 دی 1393امتحان دیفرانسیل مدرسه پژوهشگران مشهد-دیماه93
( چهارم رياضي )
258
13 دی 1393امتحان دبفرانسل فرزانگان ملایر دی ماه 93
( چهارم رياضي )
581
13 دی 1393امتحان دیفرانسل علامه حلی ملایر دی ماه 93
( چهارم رياضي )
1024
13 دی 1393امتحان دبفرانسیل مدرسه شهید حامدی گرمی - دی ماه 93
( چهارم رياضي )
507
13 دی 1393امتحان ترم دی ماه دینی سال اول دبیرستان- دی ماه93اقای حریری
( اول دبيرستان )
875
13 دی 1393نمونه آزمون ترم اول ریاضی هشتم
( هشتم )
491
13 دی 1393آزمون ترم اول ریاضی هشتم
( هشتم )
500
13 دی 1393امتحان ریاضی 1 دبیرستان احمدپور اوز
( اول دبيرستان )
1722
13 دی 1393امتحان ریاضی پنجم ابتدایی دبستان سلمان زنگیان
( پنجم دبستان )
16037
13 دی 1393امتحان ریاضی هشتم با پاسخ دی ماه 93
( هشتم )
3785
13 دی 1393امتحان ریاضی عمومی مدرسه نمونه معراج تایباد-دی ماه 93
( چهارم تجربي )
1312
13 دی 1393امتحان ریاضی هفتم مدرسه شهید علی عرب زرند- دی ماه93
( هفتم )
1091
13 دی 1393امتحان ریاضی -دی ماه 93،مدارس سرای دانش _واحد راهنمایی رسالت
( هفتم )
3916
13 دی 1393امتحان ریاضی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد راهنمایی رسالت
( هشتم )
3736
13 دی 1393امتحان ریاضی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد راهنمایی وصال
( هشتم )
4580
13 دی 1393امتحان ریاضی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد راهنمایی وصال
( هفتم )
6657
13 دی 1393امتحان ریاضی پیش تجربی غیر انتفاعی دخترانه سرای دانش دهلران دی ماه 93
( چهارم تجربي )
3169
13 دی 1393امتحان ریاضی 2 دبیرستان نمونه تربت حیدریه - دی ماه
( دوم رياضي,دوم تجربي )
578
13 دی 1393امتحان ریاضی2 فرزانگان -دی ماه 93
( دوم رياضي,دوم تجربي )
1305
13 دی 1393ریاضی 2 دی 93 دبیرستان امام ناحیه دو ارومیه
( دوم رياضي,دوم تجربي )
1536
13 دی 1393امتحان ریاضی 3 دی ماه 93 - شهرکرد
( سوم تجربي )
2330
13 دی 1393امتحان ریاضی 3 مدرسه نمونه معراج تایباد-دی ماه 93
( سوم تجربي )
943
13 دی 1393امتحان دی ماه زبان هشتم آموزشگاه نمونه دولتی موعود گرمه
( هشتم )
4800
13 دی 1393امتحان زبان دوم دبیرستان مدرسه آیت الله حکیم رمشک-دی ماه 93
( دوم رياضي,دوم تجربي,دوم انساني )
1010
13 دی 1393امتحان زبان سوم دبیرستان مدرسه آیت الله حکیم رمشک-دی ماه 93
( سوم رياضي,سوم تجربي,سوم انسانى )
716
13 دی 1393امتحان زبان انگلیسی هفتم مدرسه فرهنگ ده بالا-دی ماه 93
( هفتم )
1354
13 دی 1393امتحان زبان اول دبیرستان مدرسه آیت الله حکیم رمشک-دی ماه 93
( اول دبيرستان )
1747
13 دی 1393امتحان زیست شناسی سال چهارم - غیر دولتی صبا بوکان
( چهارم تجربي )
876
13 دی 1393آزمون زیست شناسی پیش دانشگاهی-دی ماه1393
( چهارم تجربي )
574
13 دی 1393امتحان زبست شناسی پیش دانشگاهی غیرانتفاعی علویان ابهر-دی ماه93
( چهارم تجربي )
427
13 دی 1393علوم زیستی اول دبیرستان اردبیل دی ماه 93
( اول دبيرستان )
2834
13 دی 1393امتحان زیست شناسی (1) مدرسه دکتر آشتیانی ناحیه 4 تبریز - دی ماه 93
( چهارم تجربي )
1850
13 دی 1393امتحان زیست شناسی دی ماه 93 - سروآباد
( چهارم تجربي )
2311
13 دی 1393امتحان علوم زیستی مدرسه عفاف اردبیل- دی ماه 93
( اول دبيرستان )
6698
13 دی 1393امتحان زست شناس (1) مدرسه نمونه دولت حضرت فاطمه زهرا(س)- د ماه 93
( دوم تجربي )
655
13 دی 1393آزمون زیست شناسی و آزمایشگاه1-دی ماه1393
( دوم تجربي )
759
13 دی 1393امتحان زبست شناسی1 غیرانتفاعی علویان ابهر-دی ماه93
( دوم تجربي )
615
13 دی 1393زیست شناسی دوم دبیرستان اردبیل دی ماه 93
( دوم تجربي )
1609
13 دی 1393زیست دوم تجربی - شهرستان سروآباد
( دوم تجربي )
1220
13 دی 1393امتحان زیست 1 غیردولتی معراج اندیشه دی ماه 93
( دوم تجربي )
3029
13 دی 1393امتحان زیست سوم 17 شهریور-دی ماه 93
( سوم تجربي )
311
13 دی 1393امتحان زیست سوم تجربی
( سوم تجربي )
370
13 دی 1393امتحان زیست سوم دبیرستان 17 شهریور-دی ماه 93
( سوم تجربي )
771
13 دی 1393امتحان زیست سوم تجربی دی ماه 93 - شهرستان سروآباد
( سوم تجربي )
1646
13 دی 1393امتحان زیست شناسی و آزمایشگاه 2 ـ دی ماه 93 نمونه دولتی رازی شیراز
( سوم تجربي )
3332
13 دی 1393امتحان شیمی1 مدرسه شهیدمصطفی میمه ایلام
( اول دبيرستان )
10527
13 دی 1393امتحان شیمی 2 تیزهوشان هاشمی نژاد 1 مشهد دی ماه 93
( دوم رياضي,دوم تجربي )
5997
13 دی 1393امتحان شیمی2 مدرسه نرجس (س) طبس-دی ماه 93
( دوم تجربي )
1589
13 دی 1393امتحان شیمی3 مدرسه نرجس (س) طبس-دی ماه 93
( سوم تجربي )
1166
13 دی 1393امتحان عربی هشتم مدرسه باقرالعلوم قیروکارزین-دی ماه 93
( هشتم )
794
13 دی 1393امتحان عربی هشتم مدرسه باقرالعلوم قیروکارزین-دی ماه 93
( هفتم )
797
13 دی 1393امتحان عربی 3 ریاضی و تجربی - دبیرستان علوم نوری تهران-دیماه 93
( سوم رياضي,سوم تجربي )
772
13 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( چهارم انساني )
82218
13 دی 1393امتحان عربی 3مدرسه شاهد – دی ماه 93
( سوم انسانى )
883
13 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( چهارم انساني )
838
13 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( چهارم انساني )
6021
13 دی 1393امتحان فیزیک پیش دانشگاهی تجربی مدرسه غیر انتفاعی وقار – دی ماه 93
( چهارم تجربي )
690
13 دی 1393امتحان فیزیک(4) دبیرستان نمونه دولتی خدیجه کبری (س)- دیماه 93
( چهارم رياضي )
527
13 دی 1393امتحان فیزیک(4) دبیرستان نمونه دولتی خدیجه کبری (س)- دیماه 93
( چهارم تجربي )
747
13 دی 1393امتحان فیزیک پایه سوم دی ماه 93 دبیر پورکیا - دبیرستان بنت الهدی
( سوم تجربي )
2015
13 دی 1393امتحان فیزیک پیش دانشگاهی- دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد
( چهارم تجربي )
1860
13 دی 1393امتحان فیزیک پیش دانشگاهی- دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد
( چهارم رياضي )
1077
13 دی 1393امتحان فیزیک پیش دانشگاهی+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( چهارم رياضي,چهارم تجربي )
2975
13 دی 1393امتحان فیزیک پیش دانشگاهی+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( چهارم تجربي )
2651
13 دی 1393امتحان فیزیک پیش دانشگاهی+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( چهارم رياضي )
1230
13 دی 1393امتحان فیزیک پیش دانشگاهی+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( چهارم تجربي )
2793
13 دی 1393امتحان فیزیک پیش دانشگاهی+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( چهارم رياضي )
1364
13 دی 1393امتحان فیزیک پیش دانشگاهی+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( چهارم تجربي )
2474
13 دی 1393امتحان فیزیک پیش دانشگاهی+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( چهارم رياضي )
1475
13 دی 1393امتحان فیزیک پیش دانشگاهی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سیدخندان
( چهارم رياضي,چهارم تجربي )
5309
13 دی 1393امتحان فیزیک 2 مدرسه ولیعصر(عج) مسجدسلیمان- دی ماه 93
( دوم رياضي,دوم تجربي )
34681
13 دی 1393امتحان فیزیک2 دبیرستان فردوسی تبریز دی93
( دوم رياضي,دوم تجربي )
1909
13 دی 1393امتحان فیزیک2- دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد
( دوم رياضي,دوم تجربي )
3137
13 دی 1393امتحان فیزیک2+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( دوم رياضي,دوم تجربي )
3782
13 دی 1393امتحان فیزیک 2- دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( دوم رياضي,دوم تجربي )
6591
13 دی 1393امتحان فیزیک 2 - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( دوم رياضي,دوم تجربي )
2875
13 دی 1393امتحان فیزیک 2 + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( دوم رياضي,دوم تجربي )
4059
13 دی 1393امتحان فیزیک 2+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( دوم رياضي,دوم تجربي )
4667
13 دی 1393امتحان فیزیک 2+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سیدخندان
( دوم رياضي,دوم تجربي )
6447
13 دی 1393امتحان فیزیک 3 دبیرستان غیر انتفاعی شایستگان خمینی شهر - دی ماه 93
( سوم رياضي )
304
13 دی 1393فیزیک 3رشته تجربی نمونه دولتی رشد دختران تهران
( سوم تجربي )
414
13 دی 1393فیزیک 3رشته ریاضی نمونه دولتی رشد دختران تهران
( سوم رياضي )
360
13 دی 1393امتحان پایان ترم اول فیزیک سوم تجربی دی 93 - تهران
( سوم تجربي )
1402
13 دی 1393فیزیک3 مدرسه شاهد زرین‌شهر- دی93
( سوم تجربي )
596
13 دی 1393امتحان فیزیک 3 و آزمایشگاه ریاضی نمونه دولتی ملاصدرا – دی ماه 93
( سوم رياضي )
770
13 دی 1393امتحان فیزیک 3 و آزمایشگاه تجربی مدرسه نمونه دولتی ملاصدرا – دی ماه 93
( سوم تجربي )
858
13 دی 1393امتحان فیزیک(3)تجربی دی ماه93 - رابر
( سوم تجربي )
1140
13 دی 1393امتحان فیزیک 3+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( سوم تجربي )
1542
13 دی 1393امتحان فیزیک3 - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد
( سوم تجربي )
1210
13 دی 1393امتحان فیزیک3 - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد
( سوم رياضي )
1234
13 دی 1393امتحان فیزیک3+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( سوم تجربي )
1767
13 دی 1393امتحان فیزیک3 دبیرستان فردوسی تبریز دی93
( سوم تجربي )
552
13 دی 1393امتحان فیزیک3+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( سوم رياضي )
1227
13 دی 1393امتحان فیزیک 3+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( سوم تجربي )
1309
13 دی 1393امتحان فیزیک3+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( سوم رياضي )
1320
13 دی 1393امتحان فیزیک 3+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( سوم تجربي )
1569
13 دی 1393امتحان فیزیک 3+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( سوم رياضي )
1485
13 دی 1393امتحان فیزیک 3+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( سوم تجربي )
1389
13 دی 1393امتحان فیزیک 3+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( سوم رياضي )
1445
13 دی 1393امتحان فیزیک 3+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سیدخندان
( سوم تجربي )
2092
13 دی 1393امتحان فیزیک 3+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سیدخندان
( سوم رياضي )
2096
13 دی 1393امتحان گسسته دی ماه 93
( چهارم رياضي )
1292
13 دی 1393امتحان ریاضی1 دبیرستان نمونه علامه حلی شاهرود
( اول دبيرستان )
330
13 دی 1393امتحان ریاضی1 هماهنگ مدارس کوهدشت -دی ماه 93
( اول دبيرستان )
858
13 دی 1393امتحان ریاضی1 هماهنگ مدارس نمونه و استعداد درخشان کوهدشت -دی ماه 93
( اول دبيرستان )
1171
13 دی 1393امتحان ریاضی1دبیرستان دکترحسابی تربت حیدریه-دی ماه93
( اول دبيرستان )
724
13 دی 1393سوال ریاضی یک تیزهوشان مهاباد دی ماه 93
( اول دبيرستان )
1511
13 دی 1393ریاضیات 1 دی ماه
( اول دبيرستان )
6157
13 دی 1393امتحان ریاضی 1 مدرسه شهریار بناب دیماه 93
( اول دبيرستان )
1994
13 دی 1393امتحان درس فیزیک1 دبیرستان ولایت - دی ماه 93
( اول دبيرستان )
302
13 دی 1393فیزیک 1 مدرسه شاهد زرین‌شهر- دی93
( اول دبيرستان )
2490
13 دی 1393امتحان فیزیک 1+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( اول دبيرستان )
4848
13 دی 1393امتحان فیزیک 1+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( اول دبيرستان )
5799
13 دی 1393امتحان فیزیک 1 - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( اول دبيرستان )
4830
13 دی 1393امتحان فیزیک 1+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( اول دبيرستان )
7893
13 دی 1393امتحان فیزیک 1+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( اول دبيرستان )
8674
13 دی 1393امتحان فیزیک 1+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سیدخندان
( اول دبيرستان )
13716
13 دی 1393امتحان علوم تجربی ( فیزیک ) مدرسه تیزهوشان سقز - دی ماه 93
( هشتم )
752
13 دی 1393امتحان علوم هفتم مدرسه چهارمحل-دی ماه93
( هفتم )
873
13 دی 1393امتحان علوم تجربی هشتم دبرستان ابوریحان اسلامیه - دی ماه 93
( هشتم )
984
13 دی 1393امتحان علوم تجربی هفتم دبرستان ابوریحان اسلامیه - دی ماه 93
( هفتم )
825
13 دی 1393امتحان علوم پنجم دبستان دی ماه 93
( پنجم دبستان )
8617
13 دی 1393امتحان تاریخ ایران و جهان - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( دوم انساني )
1339
13 دی 1393امتحان جامعه 1 دی ماه 93
( دوم انساني )
504
13 دی 1393نمنه سوال اقتصاد
( دوم انساني )
489
13 دی 1393امتحان تاریخ ایران و جهان - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( دوم انساني )
1301
13 دی 1393فلسفه منطق دیرستان پاکزاد مهدیشهر-دی ماه93
( سوم انسانى )
277
13 دی 1393امتحان فلسفه و منطق + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( سوم انسانى )
615
13 دی 1393امتحان فلسفه و منطق + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( سوم انسانى,دوم انساني )
863
13 دی 1393امتحان فارسی و نگارش ششم مدرسه قلم 2 کرج – دی ماه 93
( ششم دبستان )
3169
13 دی 1393امتحان مطالعات اجتماعی دیماه 93 شهید صادقی نایین
( هشتم )
1506
12 دی 1393امتحان دین وزندگی دی ماه 93 - داراب
( چهارم رياضي,چهارم تجربي )
1652
12 دی 1393ریاضی سعیدی تیزهوشان میبد دی ماه 93
( هفتم )
1921
12 دی 1393سوالات برگزیده شیمی 3
( سوم رياضي,سوم تجربي )
1479
12 دی 1393امتحان ریاضی1 مدرسه دکتر حسابی تربت حیدریه-دی ماه 93
( اول دبيرستان )
1138
12 دی 1393امتحان فیزیک 1 - دبیرستان نمونه اندیشه باخرز – دی ماه 93
( اول دبيرستان )
1223
    نظر شما چیست...؟
بازدید کنندگان محترم سایت :
1-در کامنت های خود ، نظرات دیگران را رونویسی نکنید. کامنت های رونویسی دیگران تایید نخواهد شد .
2-کامنت هایی که حاوی بی احترامی به دیگران و نام بردن از موسسات و ناشران دیگر باشد ، تایید نمی شود .
3- نظرات کوتاه و فاقد مفاهیم آموزشی مانند " خوب بود " ، " عالی بود " ، "ممنون " ، "خیلی خوب " ، "با تشکر از شما " و ... ، تایید نمی شود .


اگر دانش آموز کانون هستید لطفا ابتدا وارد صفحه شخصی خود شوید
نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید