نمونه سوال امتحانی


نمره امتحان خود را محاسبه کنید :

حداقل 3 ساعت پس از برگزاری امتحان های نهایی خرداد 95 ، پاسخ تشریحی آنها را اینجا مشاهده کنید .
تاریخامتحانتعداد دانلود
1395/03/05
(جدید)
امتحان نهایی جغرافیا 2 خرداد 95 + پاسخ
( سوم انسانى )
6738
1395/03/05
(جدید)
امتحان نهایی زبان فارسی خرداد 95 + پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي )
49032
1395/03/04
(جدید)
امتحان نهایی معارف پیش دانشگاهی خرداد 95 + پاسخ
( چهارم رياضي,چهارم تجربي,چهارم انساني )
97209
1395/03/03
(جدید)
امتحان نهایی ادبیات فارسی تخصصی خرداد 95 + پاسخ
( سوم انسانى )
14450
1395/03/03
(جدید)
امتحان نهایی جبر و احتمال خرداد 95 + پاسخ
( سوم رياضي )
29242
1395/03/03
(جدید)
امتحان نهایی ریاضی 3 خرداد 95 + پاسخ (اصلاحیه)
( سوم تجربي )
74111
1395/03/01امتحان نهایی دین و زندگی 3 (شیعیان) خرداد 95 + پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي,سوم انسانى )
114104
1395/03/01امتحان نهایی دین و زندگی 3 (ویژه اهل سنت ) خرداد 95 + پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي,سوم انسانى )
19771
1395/02/30امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان 2 خرداد 95+پاسخ
( سوم انسانى )
18933
1395/02/30امتحان نهایی زمین شناسی خرداد 95+پاسخ (اصلاحیه)
( سوم تجربي )
118225
1395/02/30امتحان نهایی هندسه 2 خرداد 95+پاسخ
( سوم رياضي )
29511
1395/02/27امتحان نهایی جامعه شناسی 2 - خرداد 95 + پاسخ
( سوم انسانى )
17237
1395/02/27امتحان نهایی شیمی 3 - خرداد 95 + پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي )
158129
1395/02/25امتحان نهایی عربی 3 خرداد 95+پاسخ (اصلاحیه)
( سوم رياضي,سوم تجربي )
172703
1395/02/25امتحان نهایی عربی 3 انسانی خرداد 95+پاسخ
( سوم انسانى )
24302

برای مشاهده ی نمونه سوال امتحانی و پاسخ امتحان نهایی هنرستان از منوی سمت راست ، گروه مورد نظر را انتخاب کنید.


برنامه امتحان نهایی سوم متوسطه خرداد 95
برای دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی ها بر روی درس کلیک کنید
روزتاریخسوم ریاضیسوم تجربیسوم انسانی
شنبه8 خردادفیزیک (3) و آزمایشگاهفیزیک (3) و آزمایشگاهریاضی
دوشنبه10 خردادادبیات فارسی (3)ادبیات فارسی (3)زبان فارسی تخصصی
چهارشنبه12 خردادزبان خارجه (3)زبان خارجه (3)زبان خارجه (3)
یکشنبه16 خردادحسابانزیست شناسی (2) و آزمایشگاهفلسفه و منطق
سه شنبه18 خردادآرایه های ادبی

برنامه امتحان نهایی پیش دانشگاهی خرداد 95
برای دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی ها بر روی درس کلیک کنید
روزتاریخریاضی وفیزیکعلوم تجربیعلوم انسانی
پنج شنبه6 خردادزبان فارسیزبان فارسیزبان فارسی
یکشنبه9 خردادحساب دیفرانسیل و انتگرالزیست شناسیعربی
سه شنبه11 خردادفیزیکفیزیک ادبیات فارسی
    نظر خود را بنویسید ...

نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید