نمونه سوال امتحانی


نمره امتحان خود را محاسبه کنید :

حداقل 3 ساعت پس از برگزاری امتحان های نهایی دی 94 ، پاسخ تشریحی آنها را اینجا مشاهده کنید .
تاریخامتحانتعداد دانلود
1394/10/24امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان 2 دی 94+پاسخ
( سوم انسانى )
3998
1394/10/24امتحان نهایی زمین شناسی دی 94+پاسخ
( سوم تجربي )
6061
1394/10/24امتحان نهایی هندسه 2 دی 94+پاسخ
( سوم رياضي )
3495
1394/10/22سوال امتحان نهایی زبان انگلیسی دی 94 +پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي,سوم انسانى )
6598
1394/10/20امتحان نهایی ادبیات 3 دی 94 + پاسخ
( سوم انسانى )
3654
1394/10/20امتحان نهایی ادبیات 3 دی 94 + پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي )
6405
1394/10/19امتحان نهایی حسابان - دی 94 + پاسخ
( سوم رياضي )
4272
1394/10/19امتحان نهایی زیست شناسی و آزمایشگاه 2 - دی 94
( سوم تجربي )
6150
1394/10/19امتحان نهایی فلسفه و منطق دی 94+پاسخ
( سوم انسانى )
1986
1394/10/16امتحان نهایی آرایه های ادبی دی 94+پاسخ
( سوم انسانى )
11716
1394/10/16امتحان نهایی شیمی 3 دی 94 +پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي )
11384
1394/10/15امتحان نهایی جامعه شناسی 2 دی 94 + پاسخ
( سوم انسانى )
2497
1394/10/14امتحان نهایی زبان فارسی 3 دی 94+پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي )
8756
1394/10/14امتحان نهایی زبان فارسی 3 انسانی دی 94+پاسخ
( سوم انسانى )
2039
1394/10/12امتحان نهایی دیفرانسیل و انتگرال دی 94+پاسخ
( چهارم رياضي )
33389
1394/10/12امتحان نهایی زیست شناسی دی 94+پاسخ
( چهارم تجربي )
7268
1394/10/12امتحان نهایی عربی 3 انسانی دی 94+پاسخ
( سوم انسانى )
1953
1394/10/12امتحان نهایی عربی اختصاصی انسانی دی 94 + پاسخ
( چهارم انساني )
1530
1394/10/12امتحان نهایی فیزیک 3 ریاضی دی 94+پاسخ
( سوم رياضي )
6389
1394/10/12امتحان نهایی فیزیک 3 تجربی دی 94+پاسخ
( سوم تجربي )
9552
1394/10/09امتحان نهایی جغرافیا 2 ذی 94 + پاسخ
( سوم انسانى )
3246
1394/10/09امتحان نهایی عربی 3 دی 94+پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي )
9195
1394/10/09امتحان نهایی زبان فارسی دی 94 +پاسخ
( چهارم رياضي,چهارم تجربي,چهارم انساني,هنر )
6467
1394/10/07امتحان نهایی ادبیات فارسی انسانی دی 94 + پاسخ
( چهارم انساني )
2461
1394/10/07امتحان نهایی جبر و احتمال دی 94+پاسخ
( سوم رياضي )
7426
1394/10/07امتحان نهایی ریاضی 3 تجربی دی 94+پاسخ
( سوم تجربي )
9039
1394/10/07امتحان نهایی ریاضی 3 انسانی دی 94 + پاسخ
( سوم انسانى )
2865
1394/10/07امتحان نهایی فیزیک چهارم ریاضی دی 94+پاسخ
( چهارم رياضي )
5810
1394/10/07امتحان نهایی فیزیک چهارم تجربی دی 94+پاسخ
( چهارم تجربي )
7352
1394/10/05امتحان نهایی معارف پیش دانشگاهی دی 94 + پاسخ
( چهارم رياضي,چهارم تجربي,چهارم انساني,هنر )
4996
1394/10/05امتحان نهایی دین و زندگی 3 دی 94 + پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي,سوم انسانى )
14214

برای مشاهده ی نمونه سوال امتحانی و پاسخ امتحان نهایی هنرستان از منوی سمت راست ، گروه مورد نظر را انتخاب کنید.

    نظر خود را بنویسید ...

نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید
آموزش در 3دقیقه
فیلم های کوتاه آموزشی
کلاس آنلاین
فیلم های آموزشی خط به خط کتاب درسی