کانون فرهنگی آموزش - قلم چی
×
جستجوی سریع پشتیبان
X
فیلم های 3 دقیقه ای
conjunction ها از زبان کنکور

conjunction ها از زبان کنکور

چهارم انساني ,چهارم تجربي
قرابت معنایی از ادبیات کنکور

قرابت معنایی از ادبیات کنکور

سوم رياضي ادبيات فارسي 3
مصدر و اسم مصدر از زبان انگلیسی کنکور

مصدر و اسم مصدر از زبان انگلیسی کنکور

چهارم انساني ,چهارم تجربي
زمان ها از زبان کنکور

زمان ها از زبان کنکور

اول دبيرستان ,دوم رياضي ا
حل 1 سوال ژنتیک کنکور

حل 1 سوال ژنتیک کنکور

سوم تجربي زیست سوم فصل هش
تفاوت cordinate و subordinate از زبان کنکور

تفاوت cordinate و subordinate از زبان کنکور

سوم انسانى ,سوم تجربي ,سو
مشاوره جمع بندی کنکور ادبیات فارسی

مشاوره جمع بندی کنکور ادبیات فارسی

چهارم رياضي زبان و ادبيات
مشاوره فیزیک کنکور

مشاوره فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پایه ,ف
استعاره از ادبیات کنکور

استعاره از ادبیات کنکور

سوم رياضي ادبيات فارسي 3
چرخه کرپس از زیست کنکور

چرخه کرپس از زیست کنکور

چهارم تجربي زیست پیش فصل
مسئله لوله U شکل از فیزیک کنکور

مسئله لوله U شکل از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پایه دم
جناس و انواع آن از ادبیات کنکور

جناس و انواع آن از ادبیات کنکور

سوم رياضي ادبيات فارسي 3
گرما از فیزیک کنکور

گرما از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پایه دم
الکتریسیته جاری از فیزیک کنکور

الکتریسیته جاری از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پایه جـ
فوتوسنتز از زیست کنکور (قسمت دوم )

فوتوسنتز از زیست کنکور (قسمت دوم )

چهارم تجربي زیست پیش فصل
آمار از ریاضی تجربی کنکور ( قسمت اول )

آمار از ریاضی تجربی کنکور ( قسمت اول )

چهارم تجربي رياضي پيش تجر
مهارت های درک مطلب زبان کنکور(1)

مهارت های درک مطلب زبان کنکور(1)

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
آینه های متقاطع از فیزیک کنکور

آینه های متقاطع از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پایه نو
میتوکندری از زیست کنکور

میتوکندری از زیست کنکور

چهارم تجربي زیست پیش فصل
مهارت های درک مطلب زبان کنکور(5)

مهارت های درک مطلب زبان کنکور(5)

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
فوتوسنتز از زیست کنکور ( قسمت اول )

فوتوسنتز از زیست کنکور ( قسمت اول )

چهارم تجربي زیست پیش فصل
روش مطالعه راهبردی زبان کنکور

روش مطالعه راهبردی زبان کنکور

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
گیلیکولیس از زیست کنکور

گیلیکولیس از زیست کنکور

چهارم تجربي زیست پیش فصل
آینه های کروی از فیزیک کنکور

آینه های کروی از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پایه نو
فشار لوله U شکل از فیزیک کنکور

فشار لوله U شکل از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پایه دم
مهارت های درک مطلب زبان کنکور(2)

مهارت های درک مطلب زبان کنکور(2)

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
مهارت های درک مطلب زبان کنکور(3)

مهارت های درک مطلب زبان کنکور(3)

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
شدت صوت و تراز شدت صوت از فیزیک کنکور

شدت صوت و تراز شدت صوت از فیزیک کنکور

چهارم تجربي فیزیک پیش تجر
مهارت های درک مطلب زبان کنکور(4)

مهارت های درک مطلب زبان کنکور(4)

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
مشاوره راهبردی درک مطلب زبان کنکور

مشاوره راهبردی درک مطلب زبان کنکور

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
آمار از ریاضی تجربی کنکور ( قسمت دوم )

آمار از ریاضی تجربی کنکور ( قسمت دوم )

چهارم تجربي رياضي پيش تجر
نیمه عمر از فیزیک کنکور

نیمه عمر از فیزیک کنکور

چهارم تجربي فیزیک پیش تجر
کنکور امسال تاثیر منفی داره؟

کنکور امسال تاثیر منفی داره؟

ایستگاه جمع بندی کنکور
تست نیمه عمر از فیزیک کنکور

تست نیمه عمر از فیزیک کنکور

چهارم تجربي فیزیک پیش تجر
اندازه گیری از هنرستان و کنکور هنر

اندازه گیری از هنرستان و کنکور هنر

ساخت و توليد سوم ,نقشه كش
تست تراز شدت صوت از فیزیک کنکور

تست تراز شدت صوت از فیزیک کنکور

چهارم تجربي فیزیک پیش تجر
حرکت نوسانی از فیزیک کنکور

حرکت نوسانی از فیزیک کنکور

چهارم تجربي فیزیک پیش تجر
آمار از ریاضی تجربی کنکور ( قسمت سوم )

آمار از ریاضی تجربی کنکور ( قسمت سوم )

چهارم تجربي رياضي پيش تجر
جمع بندی زبان کنکور-قسمت اول

جمع بندی زبان کنکور-قسمت اول

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
منصرف و غیر منصرف از نکات عربی کنکور

منصرف و غیر منصرف از نکات عربی کنکور

چهارم انساني عربی پیش انس
معلوم و مجهول از نکات عربی کنکور

معلوم و مجهول از نکات عربی کنکور

چهارم انساني عربی پیش انس
حرکت نوسانی از فیزیک کنکور

حرکت نوسانی از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پیش ریا
احتمال از ریاضی تجربی کنکور (قسمت اول )

احتمال از ریاضی تجربی کنکور (قسمت اول )

چهارم تجربي رياضي پيش تجر
تست تراز شدت صوت از فیزیک کنکور

تست تراز شدت صوت از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پیش ریا
مشاوره زبان فارسی جمع بندی کنکور

مشاوره زبان فارسی جمع بندی کنکور

چهارم رياضي زبان و ادبيات
شدت صوت و تراز شدت صوت از فیزیک کنکور

شدت صوت و تراز شدت صوت از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پیش ریا
لای نفی جنس از نکات عربی کنکور

لای نفی جنس از نکات عربی کنکور

چهارم انساني عربی پیش انس
جمع بندی زبان کنکور-قسمت دوم

جمع بندی زبان کنکور-قسمت دوم

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
نیمه عمر از فیزیک کنکور

نیمه عمر از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پیش ریا
رشد و زوال از ریاضی تجربی کنکور

رشد و زوال از ریاضی تجربی کنکور

چهارم تجربي ریاضی پایه ال
ماتریس از ریاضی تجربی کنکور

ماتریس از ریاضی تجربی کنکور

چهارم تجربي ریاضی پایه ما
تست نیمه عمر از فیزیک کنکور

تست نیمه عمر از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پیش ریا
احتمال از ریاضی تجربی کنکور (قسمت دوم )

احتمال از ریاضی تجربی کنکور (قسمت دوم )

چهارم تجربي رياضي پيش تجر
اعراب فرعی از نکات عربی کنکور

اعراب فرعی از نکات عربی کنکور

چهارم انساني عربی پیش انس
جمع بندی زبان کنکور-قسمت پنجم

جمع بندی زبان کنکور-قسمت پنجم

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
جمع بندی زبان کنکور-قسمت نهم

جمع بندی زبان کنکور-قسمت نهم

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
جمع بندی زبان کنکور-قسمت سوم

جمع بندی زبان کنکور-قسمت سوم

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
جمع بندی زبان کنکور-قسمت چهارم

جمع بندی زبان کنکور-قسمت چهارم

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
جمع بندی زبان کنکور-قسمت ششم

جمع بندی زبان کنکور-قسمت ششم

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
X
جستجو کنید
7 کنکور - آب - آرام بخش - آرامش - آزمايش - آزمون هاي برنامه اي - آلرژي - آلزايمر - آلودگي هوا - آموزش فتوشاپ - آنتي بيوتيک - آنتي ويروس - آهن - آيپد - آيفون - اپل - اپليکيشن اندرويد - کلسيم - ادراک - اراده - دستگاه گوارش - ارگونوميک - اشتها - اعتماد به نفس - افزايش انرژي - المپياد - المپيک - بدن انسان - امتحان نهايي - امتحانات - انتخاب رشته - انگيزه - انيشتين - انيميشن - ايستگاه جبراني - ايسوس - عادت - بازي هاي رايانه اي - برق - برنامه راهبردي - برنامه ريزي - برنامه ي تابستان - بنياد قلم چي - بهداشت رواني - بورسيه قلم چي - عدم غيبت - پاورپوينت - پوست - پياده روي - پيش خواني - دام دار - خورشید - تبلت - تحليل آزمون - تخم مرغ - تصميم گيري - تعادل در مطالعه - کتاب جمع بندي - تمرکز - تنفس - وسواس - تکنيک ضربدر منفي - دماسنج - جدول جمع بندي هدف گذاري - جشن نخبگان - جعبه لايتنر - اولیای رتبه های برتر - چاقي - چاي - چربي - چشم - چند تا از 10 تا - حافظه - حساسيت - جاذبه زمین - خشم - صنایع فلزی - خلاصه نويسي - جامد - خواب - خودآموزي - خودباوري - كتاب درسي - خيرين مدرسه ساز - دام آموزشي - پيشرفت تحصيلي - دانشگاه آزاد - دانشگاه سراسري - دانلود نرم افزار - دانلود کتاب - درد - دفتر برنامه ريزي - دندان - دنياي حيوانات - دوران طلايي نوروز - دوره انتقالي - دي ان اي - ديابت - رتبه بندي دانشگاه ها - رتبه هاي برتر کنکور 92 - رژيم غذايي - مديريت ذهن - زيتون - روش مطالعه - رونالدو - زانو - زنگ برنامه ريزي - سبزيجات - ابن سینا - سردرد - سرطان - سرگرمي - سرماخوردگي - سلامتي - مکانيک - سيستم ايمني - شام - جام جهاني - شير - پيشرفت درسي - صبحانه - طبيعت - لیزر - هوا - عجيب - بي خوابي - عزت نفس - عسل - عصبانيت - عينک - عکس - فراشناخت - فراموشي - رياضي - عدسی - فشارخون - فضانورد - فلش کارت - قلب - گالکسي - گرافن - گرافن - گروه خوني - گوارش - گينس - يادداشت برداري - دومینو - ليگ اروپا - ليگ برتر - مار - ماه رمضان - ماهي - مجله آزمون - مديريت استرس - مديريت تفکر - رژيم لاغري - مديريت زمان - مريخ - مريخ نورد کنجکاوي - مسابقه عکاسي - مسموميت - مسواک - مسي - معما - مغز - مغناطيس - منابع مطالعاتي - منظومه شمسي - مهارت هاي اجتماعي - مو - شکلات - موتور جستجو - موز - موزه - فسيل - پرسپوليس - طول عمر - سيب - نان - نيم سال دوم - نرم افزار - نشستن صحيح - نقاشي - نقاشي کودکان - نقاط قوت پايدار - نقش اوليا - نمونه دولتي - نوبل - نور - نيم سال اول - نانو - هدف گذاري - هسته اي - هنرستان - هوش - هوش هيجاني - واکسن - ژول ورن - تيزهوشان - ويتامين - ويندوز - لاغري - يادگيري - کارشناسي ارشد - کارنامه - پوكي استخوان - کبد - کتاب آبي - کتاب تابستان - تغذيه مناسب - فیلم آموزشی - کتاب زرد - کتاب سوال هاي پرتکرار - کتاب نوروز - اختراع - کليه - کلکسيون روش مطالعه - کم خوني - کمر درد - کنکور - کنکور ارشد - کنکور دکتري - کنکور هنر - تجهیز کتابخانه ها - دستاوردهای ایرانیان - کاظم قلم چی - پاسخ به دانش آموزان - انتخاب منابع مطالعاتی - کنکور 92 - کنکور 93 - جمع بندي کنکور - آموزش نقاشی - استرس - بازی آنلاین - قهوه - دوقلو - والدين - روانشناسي - بيماري - كودك - انار - گريه - رايانه - چاپ سه‌بعدي - فناوري - بيگ بنگ - سياهچاله - فرصت برابر - ابررايانه - راديوتلسكوپ - ستارگان - نجوم - ايستگاه فضايي - کهکشان راه شیری - ماه - پوسیدگی دندان - محیط زیست - تيم ملي ايران - ميگرن - پیام نور - استقلال - کنکور انسانی - دانشمندان - خوش بيني - كنكور - كارشناسي ارشد - پايگاه استنادي علوم جهان اسلام - گياهان - رباتیک - كمردرد - رنگین کمان - ورزش - فوتبال اروپا - بارسلونا - رئال مادريد - روحيه - انرژی - بلورشناسي - ام اس - سازه های ماکارونی - دریا - جنگل - شيميدان - تيم منتخب فوتبال - ایران - کاهش وزن - جانوران وحشی - جانوران اهلی - سلول های بنیادی - چشایی - خزندگان - ساعت - تاریخچه - اصفهان - سودوکو - پرندگان - صدا - ساقه - کار گروهی - جمع بندی کنکور 93 - ضرب - دستگاه تنفس - حشرات - کاغذ - گردش خون - رشد انسان - مسجد - دانش‌آموز - میکروب - اينترنت - الکتریسیته - ارگانيک - بازیافت - سلول - واليبال - برگ - دهان - سالمندان - آب و هوا - فیلم - خودنگاري آزمون - آهن ربا - آناتومی - آتش فشان - سوخت - موبايل - لپ تاپ - انسان های اولیه - شگفتي - جام ملت‌هاي آسيا - ورزش هوازي - ایدز - کنکور 93 - تخمین رتبه - آفت ها - بادسنج - حيطه هاي شناختي بلوم - کوه - مايكروسافت - جانوران - ميوه - تولید علم - لامسه - توپ طلاي جهان - آثار باستانی - سازمان سنجش - فصل ها - قورباغه - کرم ابریشم - سخت کوش - یونیسف - باد نما - اشکال هندسی - کشاورزی - خانواده - مهره داران - نقشه - رنگ - وسایل بهداشتی - مدارس سراي دانش - مطالعه - مديريت خود - خرما - موفقيت - جشنواره خوارزمی - 49 تکنیک تدریس - ژنتیک - ریزسنج - تلفن هوشمند - عمق كانوني - کوانتوم - جام حذفي ايران - جشن رتبه های یک رقمی هنرستان - كتاب كار - كوانتوم - ناسا - مکانیک خودرو - کتاب خود آموزي - لاک پشت - لژيونر ايراني - استان ها - خطاي ديد - بوزون هيگز - باكتري - مورچه - ادويه - مایع - خلاقيت - ستاره دنباله‌دار - سوال های پربحث - ساختمان - دوربين شما -
ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 94 و بیستمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور منحصرا از طریق شبکه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور از روز شنبه 17 آبان ماه آغاز می شود و در روز یکشنبه 25 آبان ماه 93 پایان می پذیرد.
تاریخ : شنبه 3 آبان 1393
آغاز ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 94 از 17 آبان
اطلاعیه مهم سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص میزان تأثیر سوابق تحصیلی، تاریخ ثبت‌نام و برگزاری آزمون سراسری سال 1394 منتشر شد.
تاریخ : يکشنبه 27 مهر 1393
میزان تأثیر سوابق تحصیلی، در کنکور 94 اعلام شد
فهرست منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1394 اعلام شد.
تاریخ : شنبه 26 مهر 1393
فهرست منابع سؤالات کنکور سراسری 94
اسامی‌ معرفی‌‌شدگان‌ چندبرابرظرفیت رشته‌‌های‌ مختلف‌ تحصیلـی نیمه‌‌متمرکز دوره‌های‌ روزانه و شبانه دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی، دانشگاه پیام‌نور، موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی‌ و غیردولتی‌، پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و شهیدرجائـی در کنکور 93 اعلام شد.
تاریخ : چهارشنبه 16 مهر 1393
نتایج اولیه رشته‌های نیمه متمرکز کنکور 93 اعلام شد
رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: در کنکور پیش رو علاوه بر سوابق تحصیلی دروس پایه سوم متوسطه نظری، 4 درس نهایی دوره پیش دانشگاهی را به عنوان سابقه اضافه و به سازمان سنجش ارسال می کنیم و 25 درصد طبیعتا افزایش پیدا می کند.
تاریخ : شنبه 26 مهر 1393
افزایش درصد سوابق تحصیلی در کنکور 94/تاثیر امتحان نهایی پیش
معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد از آغاز ثبت‌نام تکمیل ظرفیت گروه علوم‌پزشکی و رشته‌های غیرپزشکی با آزمون دانشگاه آزاد خبر داد.
تاریخ : يکشنبه 27 مهر 1393
تکمیل ظرفیت کنکور پزشکی و غیرپزشکی آزاد آغاز شد
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: فرآیند اعلام ظرفیت‌ پذیرش‌ رشته‌محل‌های جدید و همچنین تکمیل ظرفیت برخی از کد رشته‌ محل‌های تحصیلی آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال 1393 از یکشنبه 20 مهرماه آغاز می شود.
تاریخ : جمعه 18 مهر 1393
ظرفیت های جدید کنکور ارشد 93 یکشنبه اعلام می شود
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به آغاز فرآیند شرکت داوطلبان در مرحله تکمیل ظرفیت دو کنکور کارشناسی ارشد و دکتری سال 93 گفت: داوطلبان می توانند تا 27 مهرماه نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت اقدام کنند.
تاریخ : دوشنبه 21 مهر 1393
آمار پذیرش جدید در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور دکتری و ارشد
فرآیند اعلام ظرفیت‌ پذیرش‌ رشته‌محل‌های جدید، همچنین تکمیل ظرفیت برخی از کد رشته‌ محل‌های تحصیلی آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال 1393 از امروز، آغاز می شود.
تاریخ : يکشنبه 20 مهر 1393
ظرفیت های جدید کنکور ارشد امروز اعلام می شود
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به برنامه زمانی سه آزمون مهم کشوری در سال 94 گفت: برنامه زمانی ثبت نام و برگزاری آزمون کارشناسی ارشد، دکتری و کنکور سراسری سال 94 اعلام شد.
تاریخ : چهارشنبه 9 مهر 1393
اعلام زمان ثبت نام سه کنکور مهم کشوری
مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه کنکور سراسری سال ۹۴، خردادماه برگزار می‌شود گفت: ثبت‌نام از داوطلبان آزمون سراسری سال ۹۴ از روز یکشنبه ۱۹ بهمن آغاز می‌شود.
تاریخ : دوشنبه 31 شهريور 1393
اعلام زمان دقیق برگزاری کنکور سراسری ۹۴/ ثبت‌نام در بهمن‌ماه
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از تغییر زمان ثبت نام برای کنکور سراسری سال 94 و زمان برگزاری آزمون خبر داد و گفت: با توجه به اینکه هر سال دو بار نسبت به ثبت نام اقدام می کردیم در راستای بهتر شدن سیستم ثبت نام و تنظیم یک زمان مشخص، ثبت نام برای کنکور 94 در اواخر بهمن ماه یا اوایل اسفندماه 93 انجام می گیرد.
تاریخ : يکشنبه 30 شهريور 1393
تغییر زمان ثبت نام کنکور 94 / برگزاری کنکور پیش از ماه رمضان
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان ضمن اشاره به اینکه این استان در قبولی کنکور سراسری رتبه دوم کشوری را به دست آورده است، گفت: 215 نفر موفق به کسب رتبه زیر دو هزار شدند.
تاریخ : شنبه 29 شهريور 1393
استان سمنان رتبه دوم کشوری در قبولی کنکور سراسری را بدست آورد
کارشناس آموزش دانشگاه پیام‌نور از ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان کنکور فاقد مدرک پیش‌دانشگاهی در این دانشگاه خبر داد.
تاریخ : شنبه 29 شهريور 1393
امکان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان کنکور فاقد پیش‌دانشگاهی درپیام نور
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به آغاز آموزش پزشکی مدرن از دارالفنون گفت: با احتساب این تاریخ، پزشکی مدرن در ایران سابقه 160 ساله دارد.
تاریخ : سه شنبه 1 مهر 1393
آمار برترین های کنکور در دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانش آموزان ودانشجویان مشمولی که در خرداد و تیرماه فارغ التحصیل شده اند تا پایان شهریور سال بعد مهلت معرفی دارند که با این پیش بینی ، این افراد می توانند دو نوبت در آزمون سراسری دانشگاه ها شرکت نمایند.
تاریخ : يکشنبه 6 مهر 1393
مشمولان فارغ‌التحصیل خرداد و تیر، می‌توانند دو بار کنکور دهند
در تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور 93 رشته‌ی علوم تجربی طبق معمول همیشه سؤالات به 4 گروه تقسیم‌بندی شده است.
تاریخ : دوشنبه 31 شهريور 1393
تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور 93 (رشته‌ی تجربی)
مشاورعالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: اطلاعیه سازمان سنجش درباره اعلام ظرفیت پذیرش در کد رشته محل‌های جدید و تکمیل ظرفیت برخی از کدرشته‌ محل‌های تحصیلی دانشگاه و موسسات آموزش عالی بر اساس نتیجه آزمون ورودی دوره دکتری (PHD) نیمه متمرکز 93 از یکشنبه 20 مهرماه روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.
تاریخ : سه شنبه 25 شهريور 1393
آغاز تکمیل ظرفیت کنکور دکتری 93 از 20 مهرماه
نتایج نهایی کنکور سراسری 93 توسط سازمان سنجش اعلام شد
تاریخ : دوشنبه 17 شهريور 1393
نتایج نهایی کنکور 93 اعلام شد: درچه رشته ای قبول شدید ؟
نتیجه پذیرفته‌شدگان دوره‌های با آزمون مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد امروز پنجشنبه اعلام می‌شود.
تاریخ : پنجشنبه 20 شهريور 1393
نتایج دانشگاه آزاد در کنکور 93 امروز اعلام می‌شود
نتایج پذیرفته‌شدگان کارشناسی بدون آزمون و باآزمون دانشگاه آزاد دوشنبه و سه‌شنبه اعلام می‌شود.
تاریخ : يکشنبه 16 شهريور 1393
زمان اعلام نتایج دانشگاه آزاد در کنکور 93
رییس سازمان سنجش و آموزش کشور گفت: نتایج نهایی آزمون سراسری سال 93 فردا 8 صبح سه‌شنبه 18 شهریور از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org اعلام خواهد شد.
تاریخ : دوشنبه 17 شهريور 1393
نتایج کنکور 93 فردا اعلام می‌شود
مشاورعالی سازمان سنجش وآموزش کشور گفت: فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته‌های متمرکز سراسری 93، پایان این هفته از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org اعلام می‌شود.
تاریخ : يکشنبه 16 شهريور 1393
اعلام نتایج کنکور تا پایان هفته
پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 93 می توانند از روز شنبه 22 شهریورماه با مراجعه به مراکز قبولی خود در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ثبت نام کنند. کارنامه داوطلبان کنکور دهه اول مهرماه منتشر می شود.
تاریخ : سه شنبه 18 شهريور 1393
جزئیات ثبت نام و اصلاح کدرشته های کنکور 93
نتایج نهایی آزمون سراسری سال 93 از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org اعلام شد.
تاریخ : سه شنبه 18 شهريور 1393
زمان ثبت‌نام قبولی‌های کنکور 93 در دانشگاهها
مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش پزشکی گفت: نتایج نهایی کنکور سراسری 93 در نیمه دوم شهریورماه در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org اعلام می‌شود.
تاریخ : چهارشنبه 12 شهريور 1393
زمان اعلام نتایج نهایی کنکور 93 / درصد قبولی
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: فهرست اسامی نهایی پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری نیمه دوم شهریورماه از طریق سایت سازمان سنجش منتشر می‌شود.
تاریخ : دوشنبه 10 شهريور 1393
زمان اعلام نتایج نهایی کنکور ۹۳
مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه هنوز ۷ درصد از داوطلبان آزمون سراسری برای مشاهده نتیجه خود به سایت سازمان مراجعه نکرده‌اند، گفت: پذیرفته‌شدگان از ۲۲ تا ۲۵ شهریورماه برای ثبت‌نام در دانشگاه‌ها فرصت دارند.
تاریخ : چهارشنبه 19 شهريور 1393
زمان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان کنکور 93 در دانشگاه‌ها
شرایط مرحله دوم آزمون سراسري سال 93 برای 8 کدرشته که در زمان اعلام نتايج نهايي براي آنها شرایط مصاحبه اعلام شده بود، منتشر شد. داوطلبان با آگاهی از هر یک از شرایط می توانند در مرحله دوم شامل مصاحبه و آزمون عملی شرکت کنند.
تاریخ : شنبه 22 شهريور 1393
شرایط مصاحبه برای 8 کدرشته کنکور 93 منتشر شد
گفت وگو ها، عکس ها ، اخبار و مطالب ویژه رتبه های برتر کنکور ....
تاریخ : شنبه 1 شهريور 1393
گفت وگو هاو مطالب ویژه رتبه های برتر کنکور را اینجا بخوانید...
نتایج بیشتر