اپلیکیشن های موبایل کانون

برنامه راهبردی

دسته: اپلیکیشن های آموزشی

تعداد دانلود: 51973

دانلود مستقیم

  توضیحات

  اپلیکیشن موبایل برنامه راهبردی کانون جهت استفاده دانش آموزان کانونی و غیرکانونی می باشد.
  دانش آموزان می توانند دروس نگاه به آینده را همراه با این اپلیکیشن یاد بگیرند و مرور کنند .

  این اپلیکیشن شامل موارد زیر می باشد:

  *فیلم های آموزشی 3 دقیقه ای
  *
  خلاصه درس
  *
  آزمونک
  *
  10 سوال پیشنهادی
  *
  رفع اشکال
  *
  مشاوره
  دانش آموزان می توانند منطبق بر برنامه آزمون های کانون از منابع مطالعاتی این اپلیکیشن استفاده کنند.