اپلیکیشن های موبایل کانون

اپليکيشن کتاب زرد

دسته: اپلیکیشن های کتاب

تعداد دانلود: 4450

دانلود مستقیم

    توضیحات

    در اپليکيشن کتاب زرد ،‌امکان مشاهده فيلم از حل تست هاي کنکور وجود دارد که روزانه به تعداد فيلم ها افزوده مي شود .
    هم چنين امکان پاسخگويي به سوالات در پاسخنامه اسنتاندارد و همينطور قابليت درصد گيري در هر درس وجود دارد .
    متناسب با درصد گيري و تخمين رتبه ،‌انتخاب رشته دانشگاه نيز در اپليکشين وجود دارد .