اپلیکیشن های موبایل کانون

پشتیبان های کانون

دسته:

تعداد دانلود: 26058

دانلود مستقیم

  توضیحات

  این برنامه ویژه پشتبان های کانون فرهنگی آموزش قلم چی می باشد. برخی از ویژگی های این نرم افزار:

  -مشاهده دانش اموزان تحت پوشش

  -مشاهد دانش اموزانی که امروز ثبت نام شده اند

  -امکان مشاهد کارنامه دانش اموزان

  -امکان ارسال خود اظهاری و علت غیبت برای هر آزمون

  -امکان ارسال عکس جلسات 5 نفره و اتمام حجت

  -امکان ارسال نواقص دانش آموز

  و...