قبل از آزمون 7 آبان این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

ریاضی پایه هفتم
  • فصل اول - راهبردهای حل مسیله
  • فصل دوم - عددهای صحیح
9 فیلم بلند 4 فیلم کوتاه 27 فیلم 3 دقیقه ای 73 خلاصه درس
علوم تجربی پایه هفتم
  • بخش اول - علوم و ابزارهای آن
  • بخش دوم - مواد الفبای زندگی
9 فیلم بلند 13 فیلم 3 دقیقه ای 38 خلاصه درس
فارسی پایه هفتم
  • مقدمه - ستایش
  • درس اول - زنگ آفرینش/ اندرز پدر
  • درس دوم - چشمه معرفت/ کژال
  • درس سوم - نسل آینده ساز/ راز شکوفایی
12 فیلم بلند
زبان انگلیسی پایه هفتم
  • درس اول - My name
1 فیلم کوتاه 1 فیلم 3 دقیقه ای 1 خلاصه درس
عربی پایه هفتم
  • درس اول - قیمة العلم-نورالکلام- کنز الکنوز
4 فیلم 3 دقیقه ای 2 خلاصه درس
نفرات برتر در آزمون23 مهر 1395
اسماء بانوی
امیر حسین افکاری
هلیا راه پیما
مطهره سروری
مبین حسین پور
اسماء بانوی
طبس
امیر حسین افکاری
عجب شير
هلیا راه پیما
تبريز
مطهره سروری
رشت
مبین حسین پور
تبريز
لیست کامل نفرات برتر آزمون23 مهر 1395

نفرات برتر هر درس در آزمون23 مهر 1395