قبل از آزمون 12 شهریور این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

ریاضی پایه هفتم
 • فصل اول - راهبردهای حل مسیله
 • فصل دوم - عددهای صحیح
 • فصل چهارم - هندسه و استدلال
 • فصل سوم - جبر و معادله
18 فیلم بلند 8 فیلم کوتاه 45 فیلم 3 دقیقه ای 156 خلاصه درس
علوم تجربی پایه هفتم
 • بخش اول - علوم و ابزارهای آن
 • بخش دوم - مواد الفبای زندگی
 • بخش سوم - منابع خدادادی در خدمت ما
13 فیلم بلند 15 فیلم 3 دقیقه ای 55 خلاصه درس
نفرات برتر در آزمون12 شهریور 1395
مطهره سروری
مبینا توسلی
سحرالسادات موسوی شیرازی
محمدحسین تاج آبادی
محمد بستانی املشی
مطهره سروری
رشت
مبینا توسلی
ساوه
سحرالسادات موسوی شیرازی
ياسوج
محمدحسین تاج آبادی
بم
محمد بستانی املشی
آستانه اشرفيه
لیست کامل نفرات برتر آزمون12 شهریور 1395

نفرات برتر هر درس در آزمون12 شهریور 1395

    نظر خود را بنویسید ...

نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید