قبل از آزمون 23 بهمن این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

  • فصل سوم - هندسه و استدلال
  • فصل ششم - شمارنده ها و اعداد اول
3 فیلم بلند آموزشی 7 فیلم کوتاه آموزشی 71 خلاصه درس
  • بخش سوم - منابع خدادادی در خدمت ما
  • بخش چهارم - انرژی نیاز همیشه
11 فیلم بلند آموزشی 12 فیلم کوتاه آموزشی 33 خلاصه درس
  • درس ششم - علم زندگانی/ دعای مادر
  • درس هفتم - زندگی همین لحظه هاست/ سفرنامه اصفهان
  • درس هشتم - نصیحت امام (ره)/ شوق خواندن
7 فیلم بلند آموزشی 2 فیلم کوتاه آموزشی
  • درس چهارم - My family
1 فیلم کوتاه 1 خلاصه درس
  • درس سوم - الحکم النافعة- المواعظ العدیدیة
1 خلاصه درس
  • فصل چهارم - راه و توشه
1 فیلم کوتاه آموزشی
برنامه کلاس های آنلاین
نفرات برتر در آزمون23 بهمن 1394
21
محمد رضا مالكى
10
رضا تهورى
12
زهرا الوندى
15
آنيتا خورشيدوند
18
سيد محمدجواد حسينى
محمد رضا مالكى
ميانه
رضا تهورى
تهران
زهرا الوندى
اروميه
آنيتا خورشيدوند
خرم آباد
سيد محمدجواد حسينى
خان ببين
لیست کامل نفرات برتر آزمون23 بهمن 1394
سوال های علمی خود را بپرسید ،
سوال ها و پاسخ های دیگران را بخوانید .
    نظر خود را بنویسید ...

نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید