قبل از آزمون 23 بهمن این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

  • فصل سوم - هندسه و استدلال
  • فصل ششم - شمارنده ها و اعداد اول
3 فیلم بلند آموزشی 7 فیلم کوتاه آموزشی 71 خلاصه درس
  • بخش سوم - منابع خدادادی در خدمت ما
  • بخش چهارم - انرژی نیاز همیشه
11 فیلم بلند آموزشی 12 فیلم کوتاه آموزشی 33 خلاصه درس
  • درس ششم - علم زندگانی/ دعای مادر
  • درس هفتم - زندگی همین لحظه هاست/ سفرنامه اصفهان
  • درس هشتم - نصیحت امام (ره)/ شوق خواندن
7 فیلم بلند آموزشی 2 فیلم کوتاه آموزشی
  • درس چهارم - My family
1 فیلم کوتاه 1 خلاصه درس
  • درس سوم - الحکم النافعة- المواعظ العدیدیة
1 خلاصه درس
  • فصل چهارم - راه و توشه
1 فیلم کوتاه آموزشی
برنامه کلاس های آنلاین
نفرات برتر در آزمون23 بهمن 1394
20
محمد رضا مالكى
8
رضا تهورى
11
زهرا الوندى
13
آنيتا خورشيدوند
16
سيد محمدجواد حسينى
محمد رضا مالكى
ميانه
رضا تهورى
تهران
زهرا الوندى
اروميه
آنيتا خورشيدوند
خرم آباد
سيد محمدجواد حسينى
خان ببين
لیست کامل نفرات برتر آزمون23 بهمن 1394
    نظر خود را بنویسید ...

نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید