منابع درسی برای آزمون 3 دی این فیلم ها و خلاصه درس ها را ببینید

درس ریاضی هفتم

 • فصل سوم - جبر و معادله

 • فصل ششم - سطح و حجم

9 فیلم بلند 2 فیلم کوتاه 25 فیلم 3 دقیقه ای 52 خلاصه درس

درس علوم تجربی هفتم

 • بخش دوم - مواد الفبای زندگی

 • بخش سوم - منابع خدادادی در خدمت ما

10 فیلم بلند 7 فیلم 3 دقیقه ای 38 خلاصه درس

درس فارسی هفتم

 • درس پنجم - قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟

 • درس ششم - علم زندگانی/ دعای مادر

3 فیلم بلند

درس زبان انگلیسی هفتم

 • درس اول - My Name

 • درس دوم - My Classmates

2 فیلم کوتاه 3 فیلم 3 دقیقه ای 1 خلاصه درس

درس عربی هفتم

 • درس دوم - جواهر الکلام- کنوز الحکم- کنز النصیحة

 • درس سوم - الحکم النافعة- المواعظ العدیدیة

4 فیلم 3 دقیقه ای 2 خلاصه درس
نفرات برتر در آزمون19 آذر 1395
ماریا صحنه
امیر حسین افکاری
سید محمدصالح هاشمی نسب
زهرا بهروز جعفر قلی خانلو
پوریا مجیدی
ماریا صحنه
گرگان
امیر حسین افکاری
عجب شير
سید محمدصالح هاشمی نسب
شيراز
زهرا بهروز جعفر قلی خانلو
اردبيل
پوریا مجیدی
عجب شير
لیست کامل نفرات برتر آزمون19 آذر 1395