کنکور 98

رحيم آباد

نمایندگی های کانون در شهر رحيم آباد

   نمایندگی های آزمون شهر رحيم آباد

  • رحيم آباد
    گيلان -رودسر - رحيم آباد -خيابان مطهري - روبروي حسينيه ارشاد بن بست فرهنگ نمايندگي كانون قلم چي - رحيم آباد
    تلفن :
    01342776050-01342776005-01342776005-01342776050