بروجرد

نمایندگی های کانون در بروجرد

   نمایندگی های آزمون بروجرد

 • بروجرد
  بروجرد-خيابان تختي- روبروي داروخانه آزادي نبش كوچه حاجبي
  تلفن :
  06642534224-06642507020-06642507020

   نمایندگی های کتاب بروجرد

 • نمايندگي بروجرد آقاي ياراحمدي
  ابتداي خيابان تختي روبروي آزمايشگاه دکتر حسني نبش کوچه گلريز
  تلفن :
  066-42504382