افسانه رشنو

افسانه رشنو
درباره من مدیر

فعالیت در دسته بندی های

  • 3مشاوره

آخرین مطالب

قضیه تقسیم از ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی
دوازدهم رياضي     دبیر : عزیز الله علی اصغری