هادی شاکر شیران

هادی شاکر شیران
درباره من

دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران


فعالیت در دسته بندی های

  • 21معرفی رشته ها و شغل ها
  • 5کلکسیون روش های مطالعه
  • 1کنکوری ها و دوازدهم

آخرین مطالب