اسما جدایی

اسما جدایی
درباره من پشتیبان

فعالیت در دسته بندی های

  • 20مشاوره
  • 1روانشناسی و یادگیری
  • 1انتخاب رشته کنکور

آخرین مطالب

زیرگروه!

15 مرداد

اضطراب (1)

8 اردیبهشت