زهرا دامیار

زهرا دامیار
درباره من

فعالیت در دسته بندی های

  • 16کنکوری ها و دوازدهم
  • 3جمع بندی کنکور
  • 2متوسطه
  • 1کنکور 98

آخرین مطالب