سید سعید قره یالی

سید سعید قره یالی
درباره من دبیر

فعالیت در دسته بندی های

  • 77هنرستانی ها
  • 19مشاوره
  • 6روانشناسی و یادگیری
  • 4اخبار و رویداد ها
  • 1دبستانی ها

آخرین مطالب

انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت اول ) از زیست شناسی3
دوازدهم تجربي     دبیر : سروش صفا