فرشاد میرزایی

فرشاد میرزایی
درباره من طراح سوال

فعالیت در دسته بندی های

  • 17کنکوری ها و دوازدهم
  • 1متوسطه
  • 1جمع بندی کنکور 94

آخرین مطالب

انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت اول ) از زیست شناسی3
دوازدهم تجربي     دبیر : سروش صفا