نرگس غنی زاده

نرگس غنی زاده
درباره من مسول دفترچه گروه آزمون

فعالیت در دسته بندی های

  • 112کنکوری ها و دوازدهم
  • 58جمع بندی کنکور
  • 13جمع بندی کنکور 94
  • 10رتبه های برتر کنکور و آزمون

آخرین مطالب