سید محمد علی مرتضوی

سید محمد علی مرتضوی
درباره من دبیر مسئول گروه آزمون مسول درس گروه آزمون
فارغ التحصیل مرکز استعدادهای درخشان رشت
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف 

فعالیت در دسته بندی های

  • 92کنکور 98
  • 61کنکوری ها و دوازدهم
  • 45متوسطه
  • 19کنکور 96
  • 15کنکور 97
  • 13کنکور 95
  • 7کنکور 94
  • 5مشاوره
  • 5جمع بندی کنکور
  • 2جمع بندی کنکور 94

آخرین مطالب