اصغر حجازیان

اصغر حجازیان
درباره من مشاور دبیر
کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس
سابقه 25 سال تدریس منطق و فلسفه
مشاوره و برنامه ریزی ویژه ی گروه علوم انسانی
عضو گروه مولفین کتاب های مختلف آبی ، زرد و جمع بندی گروه علوم انسانی کانون 
طراح سوال آزمون های کانون گروه علوم انسانی
مجری و کارشناس برنامه فرصت برابر ( روزهای یکشنبه و سه شنبه ) 

فعالیت در دسته بندی های

  • 20فرصت برابر

آخرین مطالب