نیما نوروزی

نیما نوروزی

نیما نوروزی
درباره من دبیر

مهندس صنایع از دانشگاه علم و صنعت تهران

کارشناس ارشد ITM  از دانشگاه شهید بهشتی تهران

 مولف ، طراح و مدرس فیزیک کنکور