سارا شریفی

سارا شریفی
درباره من دبیر

فعالیت در دسته بندی های

  • 245کنکوری ها و دوازدهم
  • 93جمع بندی کنکور
  • 53جمع بندی کنکور 94
  • 40کنکور 94
  • 35کنکور 96
  • 32کنکور 95
  • 18کلکسیون روش های مطالعه
  • 11متوسطه
  • 11جمع بندی کنکور 93
  • 5جمع بندی کنکور 92

آخرین مطالب