فاطمه کلانتریون

فاطمه کلانتریون

فاطمه کلانتریون
درباره من دبیر
دبیر دبیرستان های سرای دانش و آموزشگاه های کانون فرهنگی آموزش
طراح و گزینشگر آزمون های کانون فرهنگی آموزش 
 کارشناسی ارشد فیزیک ذرات بنیادی دانشگاه  سمنان
سابقه تدریس: 18 سال