بابک ندر خانی

بابک ندر خانی
درباره من مشاور دبیر
مشاور در برنامه های فرصت برابر و زنگ برنامه ریزی
مسئول تولید سی دی های چند رسانه ای و آموزشی 

فعالیت در دسته بندی های

  • 96فرصت برابر
  • 22زنگ برنامه ریزی
  • 5اخبار و رویداد ها

آخرین مطالب